Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Neil Datta leder European parliamentary forum on population and development (EPF), ett nätverk för parlamentsledamöter som bland annat stöder rätten till laglig abort runt om i världen. På onsdagen berättade i riksdagen om hur prolife-rörelsen organiserar sig i Europa. Foto: Eva Janzon

Abortmotståndet större än väntat

STOCKHOLM Abortmotstånd­et i Europa utgörs av 490 organisationer som samverkar med varandra och där ett fåtal personer utmärker sig som ledare. Det framgick av en kartläggningen som presenterades vid ett frukostmöte i riksdagen på onsdagen.

Nyheter · Publicerad 06:00, 28 sep 2012

– Från pro-choicerörelsens sida har man underskattat anti-choicerörelsen genom att se den som något lokalt eller som enstaka organisationer. Man har inte dragit streck mellan alla prickarna, sa Neil Datta, som leder European parliamentary forum on population and development (EPF), ett nätverk för parlamentsledamöter i Europa.
Han var inbjuden till Stockholm av riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter), för att tala om den europeiska prolife-rörelsen.

Kartläggningen som presenterades, visar att det finns 490 prolife-organisationer i 32 av Europas länder, däribland både partier, frivilligorganisationer, stiftelser, kampanjer och tankesmedjor.
Många av dem har uppstått efter 2001.
– Det kan vara svårt att se gränserna mellan dem, och ofta flyter de ihop. Men många har grundats i reaktion mot någon social eller annan förändring i samhället, sa Neil Datta.
Dessa 490 organisationer spaltade han upp i 110 "ultrakonservativa", 250 präglade av kontinental, konventionell katolicism, samt 130 som drivs av nordeuropeiska katoliker och andra kristna.

Till de ultrakonservativa räknar Neil Datta både extremistiska partier, ultrakonservativa katoliker och rörelsen "Tradition, familj och egendom". Den senare stöder tanken på aristokratins återkomst i Europa och ingår i sin tur i nätverket Federation pro Europa Christiana.
I den grupp som präglas av kontinental och konventionell katolicism placerar han de kristdemokratiska partierna i Europa, Vatikanens olika lobbyorgansationer samt den så kallade katolska högern.

I denna fåra verkar lobbyorganisationer som European dignity watch, och hit räknar Neil Datta även medborgarinitiativet Uno de Noi (En av oss), som försöker samla in en miljon namnunderskrifter före den 10 maj nästa år. Om det lyckas måste EU-kommissionen behandla initiativets förslag om en lag mot finansiering av alla verksamheter som medför att mänskliga embryon förstörs. En nyckelperson här är Grégor Puppinck, som leder European center for law and justice. Men även den inflytelserike konservative ledamoten i Europarådet, Luca Volonté, står bakom insamlingen.
En annan kampanj som Neil Datta nämnde är Stop eugenics now, där samma grupp av människor och organisationer samverkar för att begränsa möjligheten att abortera foster med Downs syndrom.

I den tredje gruppen samlas nordeuropeiska katoliker, ekumeniska grupper samt evangelikala och ortodoxa. Hit räknar Neil Datta European Christian political movement, där bland annat Europeiska evangelikala alliansen ingår.
Den svenska europarådsledamoten Carina Hägg (S) beklagade efter föredraget att Sverige inte längre talar "med en röst" om rätten
till abort i Europa.
– Vi har ett parti som inte stöder den fria aborten och i vår nationella delegation (vid Europarådet) har vi röster som höjs mot abort, sa hon, och tillade att riksdagen inte borde nominera "personer som går emot regeringens synpunkter när de är utanför landet, utan tar större ansvar."

Den svenska europarådsledamot som tydligast stöder proliferörelsen är Mikael Oscarsson (KD). Han kan inte förstå Carina Häggs frustration.
– Det är dags att vakna upp till att Europa är större än svensk socialism och dess syn på de här frågorna, säger han till Världen idag.
– Frågorna om människovärdet kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det gäller både barn som svälter och barn som riskerar att sorteras bort innan de föds.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...