Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

”Abortkrav i bistånd ideologisk kolonisation”

När svenska Sida och andra västländer bygger in krav på att acceptera abort i biståndspolitiken är det en återgång till koloniala beteenden. Det anser kritiker och menar att relationen till afrikanska länder kan komma att skadas.

Nyheter · Publicerad 00:01, 19 jul 2017

En kritisk röst tillhör Obianuju Ekeocha, nigeriansk expert på biomedicin och grundare av tankesmedjan Culture of Life Africa. I en intervju med BBC påpekade hon att majoriteten av invånarna i afrikanska länder motsätter sig tanken på fri abort, enligt en undersökning av Pew.

– Jag tycker inte att något västerländskt land har rätt att betala för aborter i ett afrikanskt land, i synnerhet där en majoritet inte vill ha abort, och då det blir ett slags ideologisk kolonisation, sa hon, och efterlyste i stället ökade medel till utbildning, livsmedel och rent vatten.

Denna bild bekräftas delvis av Victor Adetula, forskningschef och professor vid Nordiska Afrika-institutet i Uppsala.

– För det första så strider fri abort mot kulturell praxis i alla afrikanska samhällen. Man anser att beslutet för eller emot abort inte ska tas av ”outsiders”, säger han och tillägger att detta syftar på givare, biståndspartners och andra medlemmar i det internationella samfundet.

Forskningschefen påpekar att man i Afrikas länder anser att stödet till fri abort är en felaktig prioritering av vad som är de verkliga utvecklingsbehoven i Afrika.

– Många afrikanska länders främsta prioritet är att minska fattigdom, arbetslöshet, ojämlikhet, bristande service och enorma behov i fråga om infrastruktur.

Victor Adetula tror att motståndet till Västvärldens nya påtryckningar i abortfrågan kommer att växa på den afrikanska kontinenten i takt med att allt fler får veta att detta pågår.

En utveckling där flera afrikanska regeringar snabbt börjar rättar sig efter Västvärldens åsikter i abortfrågan är inte sannolik, enligt Victor Adetula. Istället väntar han sig en debatt där många länder kommer att kritisera norra halvklotets länder för att ”främja omoral”.  Han menar att detta i viss mån kan påverka de nord-sydliga relationerna negativt.

När svenska Sida i förra veckan meddelade att man skruvar upp kraven på sina biståndspartners att stå upp för en bejakande abortsyn, så uttryckte man en förhoppning om att andra västländer ska följa efter. Ett land som redan bedriver en sådan biståndspolitik är Kanada. Landets stora katolska kyrka gick nyligen i klinch med regeringen, och anklagade den för att satsa mer på aborter än på att avhjälpa fattigdom och hunger.

– Preventivmedel och till och med abort är bara ett verktyg för att få slut på fattigdomen, kontrade biståndsminister Marie-Claude Bibeau i en intervju med CTVNews.

Och istället för att lyssna in kritiken beslöt premiärminister Justin Trudeaus regering häromveckan att ge 18 miljoner kronor till ett projekt i Mozambique till stöd för abort och familjeplanering.

Kanada deltog också vid den stora internationella konferens om familjeplaneringsfrågor som genomfördes i London nyligen. Regeringar, företag och andra givare lovade vid konferensen att ge minst 2,5 miljarder dollar för att stödja så kallad familjeplanering.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier