På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

”Abortkrav i bistånd ideologisk kolonisation”

När svenska Sida och andra västländer bygger in krav på att acceptera abort i biståndspolitiken är det en återgång till koloniala beteenden. Det anser kritiker och menar att relationen till afrikanska länder kan komma att skadas.

Nyheter · Publicerad 00:01, 19 jul 2017

En kritisk röst tillhör Obianuju Ekeocha, nigeriansk expert på biomedicin och grundare av tankesmedjan Culture of Life Africa. I en intervju med BBC påpekade hon att majoriteten av invånarna i afrikanska länder motsätter sig tanken på fri abort, enligt en undersökning av Pew.

– Jag tycker inte att något västerländskt land har rätt att betala för aborter i ett afrikanskt land, i synnerhet där en majoritet inte vill ha abort, och då det blir ett slags ideologisk kolonisation, sa hon, och efterlyste i stället ökade medel till utbildning, livsmedel och rent vatten.

Denna bild bekräftas delvis av Victor Adetula, forskningschef och professor vid Nordiska Afrika-institutet i Uppsala.

– För det första så strider fri abort mot kulturell praxis i alla afrikanska samhällen. Man anser att beslutet för eller emot abort inte ska tas av ”outsiders”, säger han och tillägger att detta syftar på givare, biståndspartners och andra medlemmar i det internationella samfundet.

Forskningschefen påpekar att man i Afrikas länder anser att stödet till fri abort är en felaktig prioritering av vad som är de verkliga utvecklingsbehoven i Afrika.

– Många afrikanska länders främsta prioritet är att minska fattigdom, arbetslöshet, ojämlikhet, bristande service och enorma behov i fråga om infrastruktur.

Victor Adetula tror att motståndet till Västvärldens nya påtryckningar i abortfrågan kommer att växa på den afrikanska kontinenten i takt med att allt fler får veta att detta pågår.

En utveckling där flera afrikanska regeringar snabbt börjar rättar sig efter Västvärldens åsikter i abortfrågan är inte sannolik, enligt Victor Adetula. Istället väntar han sig en debatt där många länder kommer att kritisera norra halvklotets länder för att ”främja omoral”.  Han menar att detta i viss mån kan påverka de nord-sydliga relationerna negativt.

När svenska Sida i förra veckan meddelade att man skruvar upp kraven på sina biståndspartners att stå upp för en bejakande abortsyn, så uttryckte man en förhoppning om att andra västländer ska följa efter. Ett land som redan bedriver en sådan biståndspolitik är Kanada. Landets stora katolska kyrka gick nyligen i klinch med regeringen, och anklagade den för att satsa mer på aborter än på att avhjälpa fattigdom och hunger.

– Preventivmedel och till och med abort är bara ett verktyg för att få slut på fattigdomen, kontrade biståndsminister Marie-Claude Bibeau i en intervju med CTVNews.

Och istället för att lyssna in kritiken beslöt premiärminister Justin Trudeaus regering häromveckan att ge 18 miljoner kronor till ett projekt i Mozambique till stöd för abort och familjeplanering.

Kanada deltog också vid den stora internationella konferens om familjeplaneringsfrågor som genomfördes i London nyligen. Regeringar, företag och andra givare lovade vid konferensen att ge minst 2,5 miljarder dollar för att stödja så kallad familjeplanering.

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier