På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Abortfrågan kan få Katolska kyrkan att lämna Missionsrådet

Om inte Svenska missionsrådet tar tillbaka sitt ställningstagande gällande abort kommer Katolska kyrkan att lämna rådet. Det skriver Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift som bokat in ett möte med rådet i januari.

Nyheter · Publicerad 08:00, 17 dec 2018

Världen idag kunde i november avslöja att Svenska missionsrådet (SMR) är positiva till biståndsmedel som stöder abort.

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med”, står det i missionsrådets policy för jämställdhet.

Flera organisationer och samfund som är medlemmar i rådet har, i samtal med Världen idag, uttryckt kritik mot formuleringen. Nyheten om SMR:s policy har de senaste dagarna även fått spridning i vissa internationella medier. Och nu meddelar Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift, att Katolska kyrkan ämnar lämna rådet om formuleringen inte tas bort.

”Vår förhoppning är att man från SMR:s sida skall visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR”, skriver han i ett klargörande på Stockholms katolska stifts hemsida.

Arborelius skriver även att samfundet har kontakt med ”andra med samma uppfattning” och att han har bett om ett möte med ledningen för missionsrådet för att ta upp frågan.

Enligt Kristina Hellner, kommunikationsansvarig på stiftet, är ett möte planerat till januari, men hon vill inte gå ut med något exakt datum.

Hon vill heller inte uppge vilka ”andra med samma uppfattning” är, men hon säger att det handlar om kristna samfund/organisationer som är med i missionsrådet. Huruvida det är klart om några av dessa ska vara med på mötet vet Kristina Hellner inte, och Anders Arborelius har i skrivande stund inte gått att nå.

Några indikationer på ifall SMR kommer ta tillbaka sitt ställningstagande eller inte har Kristina Hellner ingen kännedom om, hon kan heller inte ge något besked om hur snabbt ett utträde kommer att ske om rådet inte ändrar sig.

– Det är omöjligt att säga. Det beror på vilka argument som förs fram, säger hon.

Anders Arborelius skriver i sitt uttalande att han ”hade hoppats på en lösning bakom kulisserna”. Enligt Kristina Hellner syftar detta uttalande på att stiftet hade hoppats kunna föra samtal med missionsrådet innan diskussionen hade fått stora proportioner i sociala medier. Hon berättar att katoliker i Sverige nu visar sitt missnöje mot SMR:s ställningstagande genom inlägg och kommentarer på exempelvis Facebook.

Varför är det här en så viktig fråga för er?

– Det är en av grundfrågorna i den katolska läran. Enligt oss är livet okränkbart. En människa kan inte bestämma över liv och död, säger Kristina Hellner.

Inför Livets söndag, som högtidlighålls i många kyrkor den tredje advent, hade Anders Arborelius skrivit ett brev till katolska församlingar runt om i landet. I brevet, som ska ha lästs upp på många mässor i söndags, förtydligade han sin syn på abort.

”Det är en tragedi och skam att så många barn inte får se dagens ljus. Som kristna är det vår uppgift att i tid och otid ge röst åt dem som inte har någon röst”, skrev Arborelius.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier