Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Abort väcker existentiella frågor

Var fjärde kvinna och hälften av männen är inte helt nöjda med vården i samband med abort. Det framkommer i en ny avhandling från Uppsala universitet, där också mer än hälften av kvinnorna uppger att aborten väckt existentiella tankar hos dem.

Nyheter · Publicerad 04:00, 21 sep 2012

I en rad studier som resulterat i en avhandling har Marlene Makenzius undersökt synen på vården i samband med aborter. Det viktigaste för hög tillfredsställelse var ett gott bemötande ansåg både kvinnor och män, samtidigt säger var fjärde kvinna och hälften av männen att det finns saker de är missnöjda med. Vissa män uppger att de känt sig förbisedda och det var synpunkter som även en del kvinnor delgav.
"Trots att han fanns med i rummet så var det bara mig de pratade med, som om det bara gällde mig och inte han", var en kommentar i studien. I ett pressmeddelande framhåller Makenzius abort som en rättighet som ska värnas "men det innebär inte att de män som kvinnorna väljer att ta med i en abortprocess är betydelselösa eller inte har känslor och behov relaterade till aborten", säger hon.

En abort medför ofta starka känslor och även att existentiella tankar väcks. I en av studierna uttryckte nära hälften av kvinnorna att de ville genomföra någon form av symbolisk handling i relation till aborten. En person berättar: "Jag tände ett ljus och tänkte på det lilla livet".
– Livsåskådningsfrågor är högst personliga och är för de flesta i Sverige inte kopplat till religiösa trosuppfattningar. Detta gäller inte bara abortsökande kvinnor utan finns bland oss alla, inklusive vårdpersonalen. I vårdmötena inom abortvården kan det därför vara särskilt viktigt att vara öppen för olika världsbilder när det gäller abort. Detta är inte något som vanligtvis inkluderas och hanteras i de medicinska procedurerna eller dess styrdokument, säger Makenzius.

Vikten av ett personligt bemötande betonas i avhandlingen. En av orsakerna till att detta brister, kan enligt Makenzius bero på att svensk vårdpersonal enligt gällande abortlagstiftning inte får ställa frågor om orsakerna till aborten. Studierna pekar på att det kan vara viktigt för kvinnor och män att få diskutera abortbeslutet och motiven. Hon säger också:
– Det åligger hälso- och sjukvården att bland annat arbeta förebyggande vad gäller oönskade graviditeter. Vi vet att var fjärde kvinna som söker för en abort kommer att göra minst en abort till. Goda relationer är viktiga för att skapa förtroende som skulle kunna vara till fördel när det gäller att skapa motivation för att använda preventivmedel.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...