Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Matteus 6:20

Världen idag

Jens Liljestrand Foto: Duygu Getiren/TT

Abort lyftes som svår etisk fråga i SR:s Godmorgon världen

Aborter som etiskt dilemma och som ett ansvar för männen lyftes fram när Sveriges radio bjöd in två författare och en forskare till ett samtal i programmet Godmorgon världen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 10 maj 2022

Utgångspunkten för inslaget var läckan från Högsta domstolen i USA, som väntas besluta om att delstaterna inte behöver följa domen Roe mot Wade, som ger kvinnor grundlagsskyddad rätt till abort fram till ungefär vecka 24.

Godmorgon världen ställde frågan om varför det talas så lite om abort i Sverige, och riktade den till författarna Helena Granström och Jens Liljestrand samt Lotta Wendel, som forskar om medicinsk rätt vid Malmö universitet.

Både Liljestrand och Wendel hänvisade till den starka konsensus som råder i Sverige kring rätten till fri abort, medan den förre påpekade att det visat sig vara politiskt ”inopportunt” att vilja skärpa eller inskränka lagen.

Granström menade att en annan förklaring till att abort inte debatteras mer i Sverige är att olika grundvärderingar ställs mot varandra i en abort.

– Å ena sidan att döda ett barn – så att säga det mest moraliskt förkastliga vi kan tänka oss. Men kvinnans rätt till abort är å andra sidan etiskt oproblematisk och ganska teknisk och självklar, sade hon.

– Och det är väl två perspektiv som inte är så lätta att få ihop, som kanske faktiskt inte riktigt går att få ihop. Så länge vi vill bibehålla dagens lagstiftning så tänker jag att det på ett sätt är ganska rimligt att vi värjer oss mot att gå djupt in i de här frågeställningarna.

Hon hävdade också att svenska kvinnor som sökt hjälp för att avbryta en medicinsk abort mötts av kalla handen av vården, trots att detta ska vara möjligt.

Jens Liljestrand höll inte med om att aborter sker slentrianmässigt, även om han ansåg att männens roll borde belysas mer.

– Att män beter sig nonchalant, oansvarigt, egoistiskt – det är det som ligger bakom aborterna, sade han.

De hätska angreppen på demokratin måste upphöra

Ledare Nu måste det vara slut med smutskastningen av demokratin! Ett val har genomförts där flertalet... tisdag 27/9 00:10

Första kvinnan att leda Italien

Ledare Nyckfullheten i italiensk politik gör att högerblockets framgångar i söndagens val inte... tisdag 27/9 00:00

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8) De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt... tisdag 27/9 00:00

Tillbedjan ändrar atmosfär och förväntan

Bönekrönika ”Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och... tisdag 27/9 00:00

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8) De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt...
Följ Världen idag i sociala medier