Nyheter

Abort lyftes som svår etisk fråga i SR:s Godmorgon världen

Jens Liljestrand
Jens Liljestrand

Aborter som etiskt dilemma och som ett ansvar för männen lyftes fram när Sveriges radio bjöd in två författare och en forskare till ett samtal i programmet Godmorgon världen.

Publicerad Uppdaterad

Utgångspunkten för inslaget var läckan från Högsta domstolen i USA, som väntas besluta om att delstaterna inte behöver följa domen Roe mot Wade, som ger kvinnor grundlagsskyddad rätt till abort fram till ungefär vecka 24.

Godmorgon världen ställde frågan om varför det talas så lite om abort i Sverige, och riktade den till författarna Helena Granström och Jens Liljestrand samt Lotta Wendel, som forskar om medicinsk rätt vid Malmö universitet.

Både Liljestrand och Wendel hänvisade till den starka konsensus som råder i Sverige kring rätten till fri abort, medan den förre påpekade att det visat sig vara politiskt ”inopportunt” att vilja skärpa eller inskränka lagen.

Granström menade att en annan förklaring till att abort inte debatteras mer i Sverige är att olika grundvärderingar ställs mot varandra i en abort.

– Å ena sidan att döda ett barn – så att säga det mest moraliskt förkastliga vi kan tänka oss. Men kvinnans rätt till abort är å andra sidan etiskt oproblematisk och ganska teknisk och självklar, sade hon.

– Och det är väl två perspektiv som inte är så lätta att få ihop, som kanske faktiskt inte riktigt går att få ihop. Så länge vi vill bibehålla dagens lagstiftning så tänker jag att det på ett sätt är ganska rimligt att vi värjer oss mot att gå djupt in i de här frågeställningarna.

Hon hävdade också att svenska kvinnor som sökt hjälp för att avbryta en medicinsk abort mötts av kalla handen av vården, trots att detta ska vara möjligt.

Jens Liljestrand höll inte med om att aborter sker slentrianmässigt, även om han ansåg att männens roll borde belysas mer.

– Att män beter sig nonchalant, oansvarigt, egoistiskt – det är det som ligger bakom aborterna, sade han.

Powered by Labrador CMS