Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

Från vänster: Jöran Rubensson, SPRF, Karl Erik Olsson, SPF, Curt Persson, PRO, Sam Sand­berg, SKPF och Sten Erik Hedin, RPG. De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna i Sverige har gemensamt genomfört en översyn av det svenska pensionssystemet. Foto: Scanpix

900 000 pensionärer: Avskaffa premiepensionssystemet

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 apr 2011

Det allmänna pensionssystemet måste ge trygga, bra pensioner under hela ålderdomen. Vi representerar närmare 900 000 medlemmar och vill tillsammans redovisa de förändringar som vi anser är nödvändiga för att inte pensionerna ska sjunka oacceptabelt.

Det går inte att fortsätta låta pensionerna släpa efter standardutvecklingen i samhället. En parlamentarisk utredning behöver tillsättas, som bland annat ser över följande:

Bromsen måste bort! När den infördes skulle den träda i kraft endast vid extrema förhållanden. Nu har den trätt i kraft två år i rad på grund av dels tidigare minskning, dels en tillfällig nedgång av AP-fondens värde under finanskrisen. Överföringen från AP-fonderna till statsbudgeten som gjordes vid sekelskiftet måste omprövas.  Och det är inte rimligt att börsnedgång ett enstaka år ska medföra lägre pensioner för flera år framöver.

Stärk finansieringen av det reformerade pensionssystemet. Från och med år 2009 täcker inte pensionsavgifterna utgifterna. Det ackumulerade avgiftsunderskottet för perioden 2009-2015 har beräknats till ca 146 miljarder kronor. Denna underfinansiering måste omgående åtgärdas, genom höjning av den totala pensionsavgiften 18,5 procent, omfördelning av avgifter från premiepensionssystemet och/eller tillförsel av avgiftsinkomster som tas ut över det så kallade intjänandetaket, cirka 15 miljarder kronor per år. Detta belopp betraktas nu som skatt och tillförs statsbudgetens inkomstsida.

För pensionärer i det reformerade pensionssystemet är den första pensionen ca 15 procent högre än den skulle vara om den intjänade pensionsrätten hade fördelats jämnt på antalet år som pensionär.  Det är för att minska inkomstgapet när man går från lön till pension. Denna högre pension betalas tillbaka genom att pensionerna inte räknas upp fullt ut med inkomstindex, utan det sker ett årligt avdrag på 1,6 procent. Vi anser att denna omfördelning numera inte är motiverad och att den leder till för stor eftersläpning för de äldre. Den så kallade normen på 1,6 procent ska därför halveras till 0, 8 procent eller slopas.
AP-fonden måste få tillbaka sin roll som buffertfond att bidra vid tillfälliga avgiftsunderskott. Dess organisation, placeringspolicy och administrationskostnader bör ses över.

Premiepensionsspar-andet är riskfyllt och kan spekuleras bort. Cirka 800 fondval gör systemet svårhanterat. Av nya sparare åren 2007, 2008 och 2009 har endast 1,6 procent gjort egna placeringar. Premiepensionssystemet är ett misslyckande och måste avskaffas! Avgifterna till premiepensionsfonderna bör i stället förstärka inkomstpensionssystemet.

Curt Persson
ordförande, Pensionärernas Riksorganisation

Sten-Gunnar Hedin
förbundsordförande, Riksförbundet PensionärsGemenskap

Sam Sandberg
förbundsordförande, Svenska KommunalPensionärernas Förbund

Karl Erik Olsson
förbundsordförande, Sveriges Pensionärsförbund

Jöran Rubensson
förbundsordförande, Sveriges Pensionärers Riksförbund

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Känsligt vaccinkrav föreslås i Tyskland

Pandemin. Obligatoriskt krav på vaccinering mot covid-19 och förbud för ickevaccinerade att gå i affär eller... söndag 5/12 13:00

Pingst i Norden samarbetar om Afrikamission

Mission. Susanne och Bengt Klingberg får ett nytt missionsuppdrag när Pingströrelserna i Sverige, Norge och... söndag 5/12 10:00

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier