Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

500 forskare till FN: Det är inget klimatnödläge

Någon klimatkatastrof är inte på väg. Det menar 500 fackkunniga och forskare som i ett brev till FN efterfrågar en klimatdebatt där ”båda sidor” bjuds in. Forskarnas synpunkter får visst stöd av Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet.

Nyheter · Publicerad 16:00, 3 okt 2019

Medan miljontals människor klimatdemonstrerar världen över, finns det forskare som menar att situationen inte är så alarmerande. I ett brev till FN:s generalsekreterare António Guterres vidhåller 500 forskare och sakkunniga från en rad länder att det inte är ett klimatnödläge. Som grund för detta lägger de fram ett antal påståenden om klimatmodeller och koldioxidutsläpp. De efterlyser också ett möte där ”båda sidor av klimatdebatten” får höras.

Världen idag hör av sig till Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, för att låta henne bemöta brevskrivarnas påståenden.

Klimatet på jorden har varierat så länge jorden existerat, med naturliga varma och kalla perioder, skriver forskarna. Så sent som 1850 avslutades den lilla istiden – därför är det inte förvånande att vi nu upplever en varmare period, fortsätter de.

– Sant. Klimatet förändras både av naturliga och mänskligt påverkade orsaker, säger Anna Rutgersson.

Forskarna skriver vidare att jorden blir varmare långsammare än vad som förutsagts, vilket de menar visar att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringar. Här är Anna Rutgersson mer tveksam.

– Tittar man bara på förändringar i strålningsbalansen är det möjligt att temperaturökningen skulle varit större, men alla forskare borde vara väl medvetna om att det är ett väldigt komplext system, säger hon.

Hon påpekar vidare att forskarna inte nämner vilken förutsägande forskning de syftar på, vilket gör att påståendet blir svårt att bemöta.

Nästa punkt rör klimatmodellerna. Här menar de 500 forskarna att dessa har många brister och inte är lämpliga att använda som politiska verktyg.

– Sant. Det finns stora osäkerheter i klimatmodellerna, men de är tillräckligt bra för att använda som underlag och politiska verktyg. Det är viktigt att vi är medvetna om osäkerheterna och jobbar för att förbättra modellerna, säger Anna Rutgersson.

Forskarna påpekar vidare att koldioxid är ett naturligt ämne som är nödvändig för allt liv på jorden, och att det gynnar växtlighet och jordbruk.

– Sant, men det är ett irrelevant påstående i sammanhanget. Koldioxid som gas i atmosfären är viktig och bra, men det motsäger ju inte faktum att en ökning av koncentrationen är problematisk, säger Anna Rutgersson.

Därefter vidhåller forskarna att det inte finns några bevis för att global uppvärmning orsakar naturkatastrofer. I stället orsakar begränsning av koldioxid problem, menar de. Exempelvis genom att fåglar flyger in i vindkraftverk och dör.

Anna Rutgersson säger att det är svårt att bemöta detta påstående utan att göra en fullständig genomgång av olika typer av naturkatastrofer, men hon poängterar att en del extremer, som värmeböljor och risk för översvämningar i många områden, blir mer extrema med klimatförändringar, men inte alla.

Sammantaget håller Anna Rutgersson med forskarna i mycket.

– Av deras punkter har de rätt i sak i de flesta, men många av de här påståendena är ganska elementära.

Håller du också med om forskarnas huvudtes – att det inte är något klimatnödläge?

– Jag tycker att klimatnödläge är ett dramatiskt och ospecifikt begrepp som jag inte känner mig bekväm med. Men vi ser en förändring av klimatet som delvis beror på människan och som potentiellt har en negativ påverkan på samhällssystem och ekosystem.

Koldioxid som gas i atmosfären är viktig och bra, men det motsäger ju inte faktum att en ökning av koncentrationen är problematisk.

Huvudförfattare till brevet är nederländske ingenjören och professorn Guus Berkhout som grundat den ”klimatskeptiska” organisationen Clintel. Bland forskarna som skrivit under brevet finns också den svenske professorn Ingemar Nordin, verksam vid Linköpings universitet.
 

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Människovärde fick ny ordförande

Abort. Föreningen Människovärde vill verka för ökad respekt för människans okränkbara värde. Nu har man... lördag 30/5 07:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och... lördag 30/5 00:00

FN-kommitté stoppade utvisning av dödshotad konvertit

Asyl. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har stoppat utvisningen av den kristne konvertiten Mostafa,... fredag 29/5 20:00

Ivo fick in 3 000 anmälningar – ser allvarliga brister

Corona. Sedan mitten av mars har Ivo fått in omkring 3 000 tecken på risk inom vård och omsorg. Myndigheten... fredag 29/5 16:38

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...