Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

På utgrävningsplatsen Tel Lachish har arkeologer hittat en lerskärva som visar att alfabetiskt skriftspråk användes i Israel tidigare än man trott. Foto: Wikipedia

3 500 år gammal lerskärva kastar nytt ljus på historien

En 3 500 år gammal keramikskärva med bokstäver på har hittats i en arkeologisk utgrävning i Tel Lachish sydväst om Jerusalem.

Fyndet är det äldsta tillförlitliga beviset för alfabetisk skrift från Israel och visar att alfabetisk skrift användes i området tidigare än vad forskare trott.

Nyheter · Publicerad 15:00, 9 maj 2021

Medan de tidigaste bevisen för alfabetisk skrift kommer från Egypten och Sinai och har daterats till omkring 1800-talet f Kr, eller åtminstone 1600-talet f Kr, har de tidigast daterade tillförlitliga bevisen från Israel kommit från 1300-talet f Kr. Det har gjort att man har haft ett tidsmässigt glapp på flera hundra år emellan.

I och med ett arkeologiskt fynd i Tel Lachish har dock det tidsmässiga glappet nu krympt. Det handlar om en 3 500 år gammal keramikskärva med två rader alfabetiska tecken på. Lerskärvan har daterats till 1400-talet f Kr och är därmed det numera äldsta tillförlitliga beviset för alfabetisk skrift från Israel.

Upptäckten presenteras i en artikel i den brittiska arkeologiska tidskriften Antiquity, av tre forskare från Österrikes arkeologiska institut och en från Hebrew University i Jerusalem.

Fyndet sprider nytt ljus på hur den alfabetiska skriften nått Levanten, det vill säga området invid Medelhavets östra sida, menar forskarna.

”Spridningen av tidig alfabetisk skrift i södra Levanten bör ses som en produkt av samspel mellan Levanten och Egypten under mitten av det andra årtusendet före Kristus, snarare än av senare egyptisk dominans”, skriver de.

Texten på den numera historiska lerskärvan som hittats i Tel Lachish består av två rader med tre tecken vardera. Skrivet med motsvarande moderna hebreiska bokstäver handlar det om עבד respektive נפת. Då man ännu inte vet om texten ska läsas från höger eller vänster, finns det två alternativa tolkningar, men forskarna förordar själva en läsning från höger till vänster.

Enligt en sådan handlar det om orden ”slav” respektive ”honung” som står på skärvan, och ordet slav kan också vara en del av ett namn, påpekar forskarna.

Skärvan tros komma från ett cypriotiskt kärl av vit keramik – en slags kärl som har kallats för ”mjölkskålar” på grund av sitt utseende. Enligt en forskningsstudie som analyserade organiska lämningar på skärvor från sådana skålar, och vars resultat publicerades 2004, användes de som serveringskärl för varma mål innehållande kött, djurfett, vegetabilisk olja, bladgrönsaker och örter.

Världens äldsta skriftsystem – uppskattad uppkomst

Sumerisk kilskrift, cirka 3500 f Kr

Egyptiska hieroglyfer, cirka 3200 f Kr

Minoiska hieroglyfer, cirka 2000 f Kr

Minoisk Linear A-stavelseskrift, 1700 f Kr

Alfabetisk skrift, cirka 1600 f Kr

Kinesisk skrift, från 1600 f Kr

Källa: World History Encyclopedia

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Majoritet vill fälla regeringen Löfven

Regeringskris. Fyra partier tänker rösta för att fälla statsminister Stefan Löfven och hans regering i en... torsdag 17/6 16:00

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier