Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

I närheten av denna källa i Banias naturreservat i Israel har arkeologer upptäckt en 1 600 år gammal kyrka, byggd över ett hedniskt tempel. På bilden syns ”Pans grotta”. Foto: Wikimedia

1 600-årig kyrka upptäckt i Israel

En 1 600 år gammal kyrka har grävts fram vid den plats där Jesus gav Petrus ”himmelrikets nycklar”, nära dåvarande Caesarea Filippi. Kyrkan är byggd över ett grekiskt tempel för dyrkan av avguden Pan.

Nyheter · Publicerad 12:00, 8 nov 2020

En kyrka från den bysantinska perioden, omkring år 400, har upptäckts i Banias naturreservat, väster om Golan i Israel. Kyrkan är byggd ovanpå ett tempel som tidigare användes för dyrkan av den grekiska guden Pan, skriver Jewish Press.

På platsen finns en klippa, en grotta, en vattenkälla och en terrass som bildats genom att en del av klippan rasat ner.

Pandyrkan började här under den hellenistiska perioden på 200-talet före Kristus, förklarar Adi Erlich, professor vid Zinmans arkeologiska institut på universitetet i Haifa.

– Kung Herodes byggde ett tempel i området, till kejsar Caesar Augustus ära, i slutet av det första århundradet före Kristus. Han son Filip grundade en stad kallad Caesarea Filippi i början av det första århundradet efter Kristus. Under den romerska perioden var staden ett viktigt center för dyrkan av Pan och Zeus, säger han till Jewish Press.

– Enligt Nya testamentet var det här i Banias som Petrus erkände Jesus som Messias och Jesus gav honom himmelrikets nycklar, fortsätter han.

Enligt Svenska Kärnbibeln var det här vid klippan och vattenkällan som denna händelse ägde rum.

”Här finns ett av källflödena till Jordanfloden, med utsikt över en brant klippvägg med grottor där bland annat avguden Pan tillbads. Dessa grottor kallades i folkmun helvetets portar”, konstaterar kärnbibelns översättare och fortsätter: ”Det är troligt att Jesus pekar på den klippa som de står intill, och på ett praktiskt sätt illustrerar att församlingen är som en stad på ett berg, högt över all ondska.”

– Under den tidiga bysantinska perioden, omkring år 320, blev Banias ett viktigt kristet center med sin egen biskop och den hedniska kulten ersattes gradvis av kristendomen, berättar professor Erlich.

Bland de överraskande arkeologiska fynden finns resterna av ett mosaikgolv dekorerat med kors och andra symboler. På en stor, unikt huggen sten finns många kors troligen ingraverade av pilgrimer som besökte kyrkan efter att den renoverats och blivit ett center för pilgrimsfärder på 600-talet.

Enligt Nya testamentet var det här i Banias som Petrus erkände Jesus som Messias och Jesus gav honom himmelrikets nycklar.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Nils Lidskog tackades av i S:ta Clara – men förblir aktiv

Tjänst. Efter 18 års anställning som präst i S:ta Clara församling i Stockholm har Nils Lidskog gått i... måndag 1/3 21:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Inga åtal trots ett år med ny terrorlag

Brott. Ett år har gått sedan det blev straffbart att ha olika former av samröre med en... måndag 1/3 14:09

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier