Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Foto: Pixabay

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi inte kommer att känna igen varandra? /Berit

Mot väggen · Publicerad 00:00, 23 jun 2022

Svar: Tack för din fråga, Berit! Det korta svaret är: Vi behöver inte oroa oss över risken för en framtida anonymitet. Nej, vi kommer att känna igen varandra.

Matteus 22:30 som du hänvisar till finns mitt i en debatt som Jesus hade med en religiös grupp bland judarna, en grupp som kallades för sadducéer. De trodde inte på någon fortsättning alls för människan bortom det här livet. De förnekade kategoriskt att det kommer en kroppslig uppståndelse och de menade – precis som nutida ateister – att hela människans liv utplånas i den kroppsliga döden.

För att visa att en framtida kroppslig uppståndelse är en omöjlig tanke presenterade de ett exempel för Jesus, ett moraliskt dilemma. Tänk om en kvinna varit gift med sju olika män efter varandra, sju bröder som en efter en dött ifrån henne. Vems hustru ska hon vara om det finns en uppståndelse?

Utgångspunkten var att polyandri – alltså den ovanliga formen av polygami där en kvinna är gift med många män – inte var en tänkbar tanke för ett kommande gudsrike. Men i så fall kan hon vid uppståndelsen endast vara gift med en av männen – kanske den hon först var gift med? – och de andra sex männen tvingas då leva utan sin hustru i all evighet.

Deras slutsats var: Tanken på en fortsättning på det här livet leder till en mängd absurditeter, vilket visar att vi bör säga nej till att det finns en sådan fortsättning.

Som svar på deras exempel kritiserade Jesus saddu­céerna på två områden: De hade varken förstått Guds makt eller Guds ord.

För det första hade de missförstått Guds makt. Uppståndelsen innebär inte en absolut kontinuitet på alla områden. Uppståndelsen innebär också förvandling. Så är det på sexualitetens och äktenskapets område; eftersom det inte kommer att behövas någon fortplantning längre kommer det området att förvandlas och vi kommer att – på det området – bli som änglarna.

Men notera: Vi kommer inte att bli änglar! Nej, vi kommer att uppstå som människor, vi kommer att uppstå kroppsligt och därför kommer vi att känna igen varandra. Men på ett område där vi i dag skiljer oss från änglarna kommer vi då att bli lika dem, nämligen på sexualitetens område.

Saddu­céerna tänkte inte rätt om Guds makt att förvandla.

För det andra hade de missförstått Guds ord. Jesus pekar mot Skriften och visar att människans liv inte slutar med den fysiska döden; det finns en fortsättning. Gud är en Gud både för levande och för döda. Gud sade till Mose att han är – inte var – Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, trots att de tre patriarkerna hade varit döda i många hundra år.

Sadducéerna hade helt enkelt inte förstått Guds ord på rätt sätt.

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10

Utredaren: Ingen anledning att misstro tjänstemän

Polischefshärvan. Att kontakta andra personer som sökte Linda Staafs chefstjänst eller intervjua personer som var... måndag 20/3 08:13

Omdömeslöst när SVT gör pr för dragqueens

Ledare Snusk och förvirring på bästa sändningstid. Så kan man utan överdrift beteckna SVT:s nya... fredag 17/3 00:10