Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Marcus på Areopagen Foto: Privat

Gud bor inte i tempel byggda av människor

Missionsglimten · Publicerad 00:00, 10 nov 2022

Jag står på en klippa i Aten; den så kallade Areopagen (eng: ”Mars Hill”). Bakom mig, på Akropolis, ligger det berömda Parthenon-templet. Här stod missionären Paulus för snart tvåtusen år sedan. Med det pampiga templet fullt synligt, vågar aposteln Paulus proklamera att: ”Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand.” Apg. 17:24

När evangeliet kom till Europa, krockade det med grekernas alla gudar, med deras religion och tänkesätt. Det var ingen lätt uppgift att berätta om en för dem ”okänd gud”, men Paulus var verkligen frimodig. Och då liksom nu ville inte alla höra talet om uppståndelsen från de döda.

Jag tänker på de imponerande byggnadsverken som till stora delar bevarats genom årtusenden, och reflekterar samtidigt över att Gud inte behöver de tempel eller kyrkobyggnader som vi ofta är med och bidrar till, både hemma i Sverige och till jordens yttersta gräns. Jag tänker också på bybesöket jag gjorde i norra Togo för inte så länge sedan. Då satt vi på mattor ute mellan lerhyddorna och de som kunde språket fulfulde sjöng med i lovsången till vår frälsare, Jesus. Det viktiga är vem vi tillber och att vi gör det i ande och sanning (se Joh. 4:24).

Du och jag får vara med i Guds mission till världen och proklamera att Jesus är herre. Vi tror att Jesus är kungen som ska komma tillbaka och återupprätta oss och Guds skapelse.  

På de första kristnas tid i Grekland och romarriket, förväntades man säga ”Kyrios Caesar”, vilket betyder att kejsaren är herre och mästare. Det kunde kosta att inte göra det, för att i stället bekänna att Jesus Kristus är herre. Tron på Jesus var och är på riktigt.

Du och jag får vara med i Guds mission till världen, och proklamera att Jesus är herre.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00