Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Representanter från folkgruppen lom. Foto: Privat

Är det sista chansen att nå detta folk?

Missionsglimten · Publicerad 00:00, 7 jul 2022

För några veckor sedan besökte jag Indonesien, världens till befolkningen sett största muslimska land.

På en liten ögrupp öster om Sumatra träffade jag en hövding för en folkgrupp som snart inte kommer att finnas kvar. ”Lom” heter folkgruppen, som bara har några hundra invånare kvar; resten har genom giftermål blandats upp med andra grupper i närområdet. Mycket tyder på att den ursprungliga gruppen helt kommer försvinna inom två generationer.

Om det händer är det både en etnisk grupp, ett språk och en religion som helt går i graven.

Under flera timmar satt jag och pratade med hövdingen och ställde frågor om deras historia, kultur och religion. Efter en lång stunds nyfiket lyssnande fick jag möjlighet att dela evangeliet om Jesus med honom.

Han var mycket vänlig och öppen för vad jag hade att säga, och vi bad också tillsammans. Jag fick även hans välsignelse att i fortsättningen tala till och undervisa invånarna i hans byar, de sista som tillhör gruppen ”lom maporese”.

Nästa gång jag reser tillbaka till ön blir i september.

Nu finns fortsättningsvis möjligheten att ta vara på den sista chansen att förvandla dessa människors liv innan gruppen inte finns mer. Det är en nåd att vara med där Guds rike utbreds på nya, pionjära platser och vara en del av hans egen frälsningsplan, som inkluderar alla folkgrupper, stammar och språk.

En dag ska vi lovsjunga tillsammans i himlen, som det står skrivet i Uppenbarelseboken 7:9.

Det är en nåd att vara med där Guds rike utbreds på nya, pionjära platser och vara en del av hans egen frälsningsplan, som inkluderar alla folkgrupper, stammar och språk.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10