Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Den kristna profilen en grundbult

Varje fredagsmorgon går eleverna till den närliggande kyrkan för en gemensam andakt. – Det är ett av sätten som skapar gemenskapen på skolan, säger Maria Moensjö, rektor på Vasaskolan i centrala Göteborg.

Magasin · Publicerad 00:01, 8 apr 2016

Inne i kyrkan är det tomt och lugnt. Men efter en stund öppnas dörren och in kommer 150 elever och sätter sig i bänkarna. Morgonandakten börjar med en bön och efter några ord från skolans profilpedagog Henrik Andersson sjunger de några lovsånger tillsammans. Sedan börjar skoldagen, och eleverna går tillsammans till skolbyggnaden för lektion.

Kyrkobesöken görs veckovis. På onsdagsmorgnarna går eleverna på högstadiet dit och på fredagarna är det de yngre årskursernas tur. De övriga dagarna har de morgonandakt i klassrummen då läraren för kommande lektion håller i samlingen. Varje klass har 40 minuter kristendomsundervisning i veckan.

– Vårt mål är att eleverna i sin utbildning ska bli förtrogna med vad kristen tro innebär. Att de får möjlighet att reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper om kristen tro och kristet liv som en grund för ett eget ställningstagande. Även om man inte är kristen när man går på skolan får man med sig denna kunskap i ryggsäcken. Något som man senare i livet kan plocka fram och ha användning av, berättar Maria Moensjö.

Vasaskolan är en skola med kristen profil. Den startade 1972 och har sin grund i den evangelisk-lutherska bekännelsen. Skolans grundare var aktiva i Svenska kyrkan, men skolan profileras som rätt och slätt kristen och är inte knuten till något samfund. Den bildades som ett svar på den nya läroplanen som infördes 1969 då ämnet kristendom försvann ur kursplanen. Att den sortens undervisning i skolan skalades bort tror Maria Moensjö kan bidra till att vi tappar vår identitet.

– Det handlar om vår egen historia.

Att skolan finns betyder mycket för ett samhälle präglat av mångfald, tror Maria Moensjö.

Tillsammans med Maria Moensjö arbetar också biträdande rektor Ingrid Ploghed. Hon berättar att det för närvarande går närmare 300 elever på skolan.

– Skolan har ett kösystem och varje år tar vi in runt 40 nya elever, där fördelningen är 19 till förskoleklass och 21 till årskurs sex.

Men antalet som söker är betydligt högre. Efter att ha letat i lite papper hittar hon den exakta siffran på hur många barn som står i kö för att få börja på skolan.

– Just nu är det 504 i kö.

Att det är sådant söktryck till Vasaskolan tror Ingrid Ploghed och Maria Moensjö beror på att skolan har små klasser och mycket personal, men också möjligheten att som förälder kunna välja den kristna profilen åt sina barn.

– Småskaligheten gör att alla känner alla, säger Maria Moensjö men tillägger att de tror att känslan av gemenskap också grundar sig i att de har den kristna profilen som grundbult.

– Grunden handlar om de kristna värderingarna, som omtanke och att behandla andra som man själv vill bli behandlad, utvecklar Ingrid Ploghed. Hon berättar att de arbetar mycket med värde i bland annat morgonsamlingarna.

– Vi pratar om hur man ska vara mot varandra och om kärlek mot sin nästa.

Det som skiljer Vasaskolans sätt att tala om hur man ska behandla andra, mot hur andra skolor hanterar frågorna, tror Ingrid kan vara tydligheten. Dels att värderingarna är förankrade i något konkret som står i Bibeln, Den gyllene regeln, och dels att det är något som ofta tas upp.

– Vi pratar om det varje dag, och inte bara på morgonsamlingarna. Det är något vi tar med även i den övriga undervisningen.

Båda ser detta som något väldigt viktigt för individerna och deras självbild. Att bli sedd och behandlad likvärdigt skapar en god miljö och gemenskapen stärks.

– Många elever uttrycker att de känner att de kan vara som de är här, säger Maria Moensjö.

Ute i korridoren sitter Julie Molin, Josua Vargas och Jakob Grevle och räknar matte. De tycker det är svårt och Ingrid Ploghed sätter sig ner och hjälper dem.

– Vi rör oss mycket ute bland eleverna, säger hon och menar att det stärker banden.

Ungdomarna säger att de tycker lärarna är bra och vill även de lyfta fram den goda gemenskapen.

– Den är inte bara i klasserna utan med alla på skolan, säger Julie.

Grunden handlar om de kristna värderingarna, som omtanke och att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00

Första Barbie-dockan med Downs syndrom har lanserats

Docklansering. För en tid sedan lanserade leksakstillverkaren Mattel historiens första Barbie-docka med... måndag 5/6 15:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10