Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Om våra magasin


Utöver dagstidningen ger Världen idag ut fördjupningsmagasinet Närbild. I varje nummer belyses ett särskilt ämne med reportage, undervisning och vittnesbörd.

Vi ger också ut vittnesbördsmagasin som lyfter fram personliga berättelser om vad Gud gör i människors liv. Dessa kommer vid jul, påsk och till sommaren.
Vill du beställa magasin i pappersformat?
Här kan du beställa våra olika magasin
Du kan också höra av dig till kundtjänst via e-post: kundtjanst@varldenidag.se, eller ring: 018–430 40 50 (kl 10-12, 14-16), så hjälper vi dig.

Närbilds­magasin

Israel 75 år

Det var verkligen ett mirakel när staten Israel fick liv 1948. Bibelns profetior gick i uppfyllelse på ett bokstavligt och högst fysiskt sätt. Efter att landet och staden Jerusalem i tusentals år hade ”förtrampats av hedningar” (som Jesus uttryckte det) började ett ofta förföljt, luttrat och hårt prövat judiskt folk att återvända från jordens alla hörn.
 
Kritiken mot landet har ofta varit både orättvis och oproportionerlig – inte sällan sprungen ur vänsterkrafter i media och politik. Nej, staten Israel är inte perfekt och självklart har den inslag värda att kritisera. Precis som i fallet med jordens övriga nationer.
 
Staten som föddes 1948 visade sig ha extraordinära anlag. Innovation, high-tech och jordbruk i världsklass är exempel på den osedvanliga kreativitet som frodats i landet och som berikat långt utanför dess gränser.
 
Bibelns profetia till Israel om att ”alla folk på jorden ska bli välsignade genom dig” har på detta sätt fått ytterligare en fullbordan. Och det kommer mer, var så säker.
 
(Utdrag ur Jonas Adolfssons ledare)

Vision i mörka tider

El-kris och inflation, krig och skjutningar. Det är lätt att bli dyster och känna uppgivenhet inför vår tids utmaningar. Också vi som troende kan frestas att oroa oss och tappa modet. Kanske väljer vi att gå in i överlevnadsläge: att satsa allt på att Jesus kommer tillbaka väldigt snart (vilket han sannolikt gör) och nöja oss med att försöka överleva till dess?
 
Alternativet är att vänta aktivt på hans återkomst men samtidigt fortsätta framåt, att inta mark för Guds rike och fortsätta se möjligheter också i en mörk tid. 
 
Jag vill verkligen förorda det senare. Vi behöver ha en beredskap för att Jesus kan komma i natt, men samtidigt fortsätta bygga våra liv, våra familjer, våra församlingar och våra samhällen som om han skulle dröja ett bra tag till. Då bygger vi med ansvar och kvalitet.
 
(Utdrag ur Jonas Adolfssons ledare)

Striden om glesbygden

Få politiker har varit beredda att försvara svenskt jordbruk eller för den delen svensk landsbygd. Dess avgörande betydelse som första led i den ekonomiska kedjan, dels för vår matförsörjning, dels för arbetstillfällen, har fullständigt negligeras. Service och välfärd på landsbygden har successivt monterats ner, så långt att glesbygdens kvinnor måste räkna med att få föda barn vid en vägkant.
 
Syndaren vaknar som bekant sent. Plötsligt, när en kris står vid dörren, lyfter politikerna blicken och noterar att maten inte räcker. Den självförsörjning som vi en gång hade har lagts i ruiner av just dessa politiker och deras företrädare. Ingen tycks heller ha reflekterat över sårbarheten i det industrijordbruk som man haft som ideal och som lett att allt färre gårdar levererar mjölk till oss. Det talar sitt tydliga språk att mjölkjätten Arla har fler mejerier i Danmark än i Sverige.
 
Sveriges samtliga partier tycks nu vara överens om att det svenska försvaret försummats och raserats. På samma sätt måste de nu, utan dröjsmål, lägga om kursen när det gäller den svenska matförsörjningen. Sverige har mycket goda förutsättningar för att bedriva ett modernt och effektivt jordbruk. Krisen är skapad på politisk väg.
 
Svensk landsbygd kommer att överleva utan storstaden, men kommer staden att klara sig utan landsbygden? Dags att inse att så inte är fallet och handla utifrån den insikten.
 
(Utdrag ur Carin Stenströms ledare)

Friskolefrågan

I dag är det en ny generation som behöver utvärdera läget och fråga sig vilken skola vi vill se för våra barn och barnbarn.

Den här bilagan beskriver vad som har hänt förr, och vad som sker på friskolornas område i dag. Vad som händer i morgon är det upp till oss att avgöra.    

(Utdrag ur Per Ewerts ledare)

Barnen som aldrig får födas

Att försvara det ofödda barnet har varit självklart för våra egna kyrkor och samfund historiskt. När en ny liberal abortlagstiftning blev aktuell i slutet av 1960-talet motsatte sig kristna samfund och ledare bestämt dessa planer.

Men åren gick och vi anpassade oss. Trycket från tidsandan och frågans känslighet fick oss att tystna. Och i dag har vi landat i en hållning där vi – hör och häpna – till och med sluter upp bakom "rätten till abort". Ibland också i tron att detta skulle behaga Gud. Så tragiskt!

Att vi ens lockats i denna riktning beror sannolikt på frågans dubbla komplexitet. Å ena sidan sanningsfrågan om de ofödda barnens rätt att födas. Å andra sidan de kvinnor som – ibland under hård press – sett sig tvungna att göra abort.

(Utdrag ur Jonas Adolfssons ledare)

Bibeln – Guds levande ord

Vi lever i en tid där ord och meningar konfronterar oss på ett sätt som aldrig tidigare i historien. Genom tv, tidningar och sociala medier, sprids idéer som ibland visar vara sig vara halvsanningar eller rentav lögn. Men över alla trender och nya ideologier, står Bibeln – Guds Ord – fast för evigt (Ps 119:89).

Världen idag vill lyfta fram Bibeln och erbjuda redskap för att förstå dess eviga budskap i modern tid. Därför gör vi ett fräscht magasin som lyfter fram vikten av bibeltro och en sund evangelisk bibelsyn.

I magasinet låter vi olika människor som arbetar med forskning, bibelutläggning och förkunnelse komma till tals och dela med sig av inspiration och kunskap till förståelse och fördjupning.

Vi lyfter fram olika bibelskolor och teologiska utbildningar som aktivt jobbar med detta. Teologer och bibellärare delar sina personliga erfarenheter och ger vägledning till ökad läslust.

Magasinet innehåller även vittnesbörd från människor som fått sina liv förvandlade genom Bibelläsning.

På detta sätt vill vi förmedla redskap och uppmuntra individer och församlingar att prioritera bibelläsning och fördjupning i Bibeln under det år som ligger framför!

Raoul Wallenberg

Den 27 januari kommer Världen idag med ett helt magasin om Raoul Wallenberg, som på uppdrag av svenska UD och genom sitt mod, sitt civilkurage och sin kreativitet räddade livet på tiotusentals judar i slutet av andra världskriget.

I magasinet beskrivs uppväxten i en bank- och diplomat-familj, studierna i USA och jobben i Sydafrika, Israel och Ungern. Här beskrivs värvningen till uppdraget i Budapest och envigen med Adolf Eichmann när Förintelsen hade nått Europas sista stora judiska befolkning.

Några som överlevde tack vare Raoul Wallenberg berättar och hans anhöriga ger sin version om försvinnandet, sökandet och ovissheten. Den svenska passiviteten i Raoul Wallenberg-ärendet efter andra världskriget får sin förklaring och okända fakta om hur Sverige var det första landet i Europa som utmanade Nazi-tysklands judepolitik presenteras.

Nya faktauppgifter som visar att Smoltsov-rapporten var falsk och att Raoul Wallenberg levde efter officiellt sovjetiskt dödsdatum presenteras också. Nya uppgifter från UD:s arkiv, som släppte 40 000 handlingar hösten 2019, kommer också att presenteras.

Väckelse och samhällsengagemang

I magasinet ”Väckelse och samhällsengagemang” får vi bland annat följa Lewi Pethrus i hans kamp emot den frambrytande sekulariseringen på 1940-talet och de omvälvande decennierna som följde när en ny ateistisk humanism började få genomslag i kulturen och samhället.

Situationen för kyrkan och den kristna tron förändrades på ett närmast dramatiskt sätt under tidsperioden 1940 till 1970-talets slut. En politiskt initierad sekularisering drev på och den kristna församlingen såg sig förlora fäste efter fäste i samhällslivet.

Frågan som uppkom hos Lewi Pethrus och kristenheten var hur man skulle tackla den nya situationen. Parallellt med utmaningarna, gick under dessa decennier en ström av väckelse fram, som berörde många människor. I magasinet får vi bland annat följa förnyelseväckelsen inom pingströrelsen i början av 1950-talet, Maranatarörelsens framväxt, Jesusrörelsen och Karismatiska förnyelsen på 1960- och 1970-talen.

Det blir en spännande historisk resa genom fyra decennier som förvandlade Sverige, där både kyrka och samhälle påverkades på ett genomgripande sätt. Vi möter personerna, idéerna och rörelserna inom kristenheten som stod mitt i denna nya situation i det svenska samhället. Och vi tror att vi inför framtiden kan lära oss av deras utmaningar och erfarenheter!

Tillsammans mot trafficking

Människohandel är jämte vapen och narkotika en av de tre största ekonomierna i världen – vår tids utbredda slaveri. Ändå är det bara några få, outtröttliga röster som påtalar ämnet i samhällsdebatten.

Förra året fyllde den svenska sexköpslagen 20 år. En lag som vi blev först i världen med, och som nu flera andra länder anammat. Men medan Sverige stannat där, har andra länder dragit lagen ännu längre, och med större resultat.

Hur ser situationen ut i Sverige i dag? Hur har den förändrats och vad behöver göras för att stoppa den ständigt ökande handeln på våra gator, som inte endast handlar om sexuell exploatering utan även har nått arbetsmarknaden i stort i form av arbetsexploatering?

Vissa menar att medan kyrkan historiskt sett gått i bräschen mot utnyttjande av människor, är det i dag många kristna som är tysta, ointresserade och ibland även naiva och okunniga.

I magasinet möter vi de krafter som gemensamt arbetar mot samma mål – kyrkan, civilsamhället, de statliga myndigheterna, polisen, juridiken. Dessutom lyssnar vi till offren själva.

Och framför allt tacklar vi frågan: Vad kan du som gemene man göra?

Arvet från Aten, Rom och Jerusalem

Striden om klassrummen. Slopa antiken i grundskolans historieundervisning och stryk ord som Bibeln ur kursplanen. Det förslaget från Skolverket skulle orsaka ramaskri i Sverige hösten 2019 och tvinga dem till reträtt. Framstående professorer och expertis fick rycka ut och ge skolväsendets myndighet en lektion på ABC-nivå: att tona ner antiken och slopa Bibeln vore att underminera det fundament som vår västerländska civilisation bygger på.

Aten, Rom och Jerusalem. Dessa tre städer representerar tre avgörande källor till det arv av demokrati och frihet som vi i vår nation har fått att förvalta och åtnjuta. Det handlar om idéer, värderingar och kultur som vår civilisation är uppbyggd på. Demokrati, rättsstat, jämställdhet, människovärde, sjukvård, universitet och skolor och allt annat vi värderar högt har ju sitt ursprung i just denna källa, och står och faller med denna grund.

Genom detta magasin vill vi bidra med kunskap och fakta och lyfta förståelsen för vår gemensamma historia. Trevlig och lärorik läsning!

Med Gud i arbetslivet

”Allt vad ni gör, gör det som om ni tjänade Herren och inte människor.” Dessa ord från Bibeln sätter fingret på det allra vackraste motivet hos företagare såväl som hos den anställde. 

Företagare är på många sätt samhällets hjältar. Utan deras vilja att slita och ta risker skulle vi sakna både offentlig sektor och medel att omfördela till social välfärd; allt detta finansieras ju via skattemedel som företagen och deras anställda genererar. 

I det här magasinet kan du läsa om de människor som skapar arbete, välstånd och en meningsfull vardag åt så många av oss. Du får även läsa makalösa berättelser om människor som i envis tro förverkligat sina företagsdrömmar, samtidigt kan det inspirera dig som har en egen företagsdröm.

Älska varandra – hela livet!

Relationer är det vackraste som finns och värda att ta på fullaste allvar. Om vi investerar tid och engagemang i en relation växer den, och det som gått sönder går att hela. 

Guds definition av kärlek kan vi bl.a. se då vi lovar att troget stå vid varandras sida livet ut – att vi ska dela glädje och sorg med varandra. Detta har alltid varit en utmaning men det har kanske aldrig varit så svårt som i vår tid. Själva definitionen av ordet kärlek har förvrängts: från den ursprungliga betydelsen att ge sitt liv för någon, till att beskriva en känsla för något som tillfredsställer mig själv. Man kan använda ordet ’älska’ om en bil eller en semla och som synonymt med samlag och häftig förälskelse – detta skapar förvirring över vad det hela handlar om.

Gud som är Kärleken är den bästa vägvisaren för oss. I det här magasinet hoppas vi kunna visa på Guds tanke för relationer och äktenskapet, och ge vägledning, inspiration och hopp. Läs och låt dig uppmuntras och utmanas.

Antisemitism

Ämnet antisemitism är högaktuellt i Sverige idag. Den judiska befolkningen i vår tredje största stad får utstå islamism, nynazism och vänsterextremism. Även vår regering och delar av kyrkan ger bränsle åt anti-israelisk politik genom bojkotter och kritik mot mellanösterns enda demokrati.

Med det här magasinet vill vi utmana Sverige och den utveckling som de flesta av oss nog skäms över. Läs vittnesmålen från utsatta judar i Malmö, ta del av statistiken om antisemitismens framfart i Europa och låt oss tillsammans motarbeta denna farliga utveckling.

Sommar 2019

Världen idags sommarmagasin är ett trevligt magasin med skön sommarläsning. Det innehåller intressanta intervjuer och vittnesbörd samt en stor konferensguide med inför-reportage från sommarens kristna konferenser.

Jesus till barnen

I det här magasinet kan du läsa om fajten för de ungas tro på Jesus. Barnen är viktiga här och nu, de är inte morgondagens kyrka – Barnen är dagens kyrka och morgondagens ledare.

Hur kan vi hjälpa och vägleda barnen till den personliga relationen med Jesus så att de aldrig vill lämna honom. Församlingar och föräldrar delar med sig av både kamp och tips för att nå framgång i vårt gemensamma uppdrag; att förmedla den levande tron på Jesus till våra dyrbara barn och unga.

Som ett tema lyfts en ibland bortglömd komponent fram: Föräldrarna. Du mamma eller pappa, kom ihåg att du är viktigast för ditt barn eller tonåring. Ingen ledare i kyrkan, ingen pastor eller präst, inget läger eller konferens kan ersätta dig. Låt tron vara en naturlig del i familjens vardagsliv.

Genus

Ett magasin som synar genusteorierna och ger en bild av hur det påverkar samhället idag. Hur har genusideologin kunnat få så starkt inflytande över utbildning, politik och kultur?

Dessa teorier bortser från vetenskaplig biologi för att istället vilja korrigera biologin efter individens självuppfattning. Detta skapar stor förvirring i den unga generationen där fler och fler upplever vilsenhet omkring sin egen identitet och sexualitet.

Vi behöver istället kraftfulla alternativ som på riktigt hjälper en ung generation. Låt oss bekämpa genusflummet med full kraft!

Ut i alla världar

I det här magasinet möter du människor som lever i sina kallelser och tjänar Gud mitt i det vardagliga arbetslivet.

Ibland tänker vi kanske att kallelsen från Gud bara gäller vissa tjänster - som pastor eller missionär. Men vad skulle hända om varje kristen levde varje dag med en medveten kallelse i sitt arbetsliv? 

Jesus sänder oss ut i alla världar. Han behöver lärjungar i kulturvärlden, medievärlden, företagsvärlden, utbildningsvärlden, den politiska världen och alla andra världar.

Vilken värld är du kallad till? Du kan förmedla en smak av Guds rike där du går fram.

Tid för Europa

Hör vi ropet från Europa? Den världsdel som under lång tid har varit en motor för mission i världen har övergått till att vara ett missionsfält. Vår världsdel ropar på nytt efter evangeliet.

Genom det här magasinet vill vi dels kartlägga den situation som Europa befinner sig i. Vi vill sätta ord på det rop som kommer från människor i vår världsdel. Men vi vill framförallt sprida inspirerande exempel. Berätta om väckelsehärdar, församlingsplanteringar och missionssatsningar. Det är tid för Europa!

68-vänstern

Fri sex, nyandlighet och ett fjärmande från Bibelns Gud och hans eviga värden. Ja, dagens Sverige präglas i hög grad av de värden som slog igenom med den så kallade 68-vågen. Sådant som hade ansetts heligt i sekler kastades då över bord. Många av 68-vänsterns unga ”missionärer” kom att söka sig till yrken med inflytande över samhällsutvecklingen. De blev journalister, professorer, politiker, skådespelare, kulturarbetare – och till och med präster. 

I maj 2018 har det gått 50 år sedan 1968 års vänstervåg kulminerade. Världen idag uppmärksammar detta med ett magasin om 68-vänstern och dess inflytande på
vårt samhälle.

Israel

GRATTIS Israel – ett 70 årigt mirakel!

Staten Israels födelse år 1948 är ett kvalificerat mirakel. I år är det 70 år sedan miraklet tog form, och det vill vi förstås fira riktigt ordentligt genom detta magasin.

I magasinet beskrivs historien bakom Israels tillkomst, här beskrivs även den fantastiska utvecklingen fram till i dag. Det öde landskapet har omvandlats till en vacker trädgård. Nu blomstrar öknen och Israel ligger i framkant inom forskning och innovation. Det förhållandevis lilla landet Israel banar i dag väg för framtidens teknologier och betraktas som världens främsta ”startup-kultur”. 

Kristna friskolor

Vårt nya magasin om kristna friskolor kommer lägligt. Frågan om konfessionella skolor är högaktuell och motståndet är starkare än på länge. Bra skolor, med goda resultat och fungerande integration, ställs i en absurd jämförelse med religiösa skolor i Iran. Ideologisk blindhet gör att fakta och saklighet uteblir.

Det här magasinet målar, genom tydliga exempel och sakliga fakta, en sann och rättvis bild av de kristna friskolorna.

Normkritik

I det här magasinet synar vi normkritiken och genusteorierna – som trots att de saknar vetenskapligt stöd letar sig in i alla möjliga sammanhang, inte minst i skolor och förskolor, där personalen förväntas påverka barnen med detta tankegods.

Hon, han eller hen? Är det någon skillnad på pojkar och flickor, män och kvinnor? Vår tids så kallade genusvetare har introducerat det sociala könet och menar att var och en väljer sitt kön och att det inte finns några skillnader. Biologin ignoreras - alla är vi ett slags ”hen”.

Deras teorier skapar stor förvirring i den unga generationen, där fler och fler upplever vilsenhet omkring sin egen identitet och sexualitet.

I magasinet presenterar vi den forskning som finns på området och låter experterna komma till tals. Vad kan man göra som förälder, pedagog, elev eller skolledare? Och hur kan vi presentera kraftfulla alternativ som på riktigt hjälper en ung generation?

Andens århundrade

I det här magasinet vill vi berätta om ”den helige Andes århundrade”, den globala pingstkarismatiska rörelsen där hundratals miljoner människor över hela världen gjort samma erfarenhet – att uppfyllas av den helige Ande.

Vi blickar tillbaka och följer hur Anden har verkat genom historien, inte minst i den historiska ”utgjutelsen” på Azuza Street. Vi blickar också framåt och frågar oss hur vi kan förvalta Andens verk i vår tid.

Den helige Ande är inte begränsad till endast ett samfund eller en kyrka eller bara vissa människor. Han vill komma över alla människor i alla miljöer i varje generation och ge kraft in i varje sammanhang. Låt oss på nytt gräva upp denna ”Andens brunn” och låta det levande vattnet flöda ut till törstande människor i vårt land.

Utan den helige Andes kraft har vi ingenting att erbjuda. Men med den helige Ande kan vi göra allt det Gud kallat oss till. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft (Fil 4:13).

Yoga och mindfulness

Det är dags för Guds församling att bemöta yogavågen som sköljer in över vårt land. Med det här magasinet vill vi stärka många ryggar. På flera sätt. Dels genom att synliggöra de andliga rötterna, bidra med kunskap om yoga och mindfulness och beskriva intåget i vårt land. Men också genom att ge redskap för både kristna och andra att kunna stå emot alla dessa andliga anspråk. Sist men inte minst vill vi peka på Jesus och lyfta fram behovet av att erbjuda andligt sökande människor en relation med honom. Han är den klara källan, som både kan och vill möta den andliga törsten bland många människor i vårt land.

Reformationen

2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. Detta innebar startskottet för Reformationen.

I Världen idags magasin om reformationen får du både inspirerande och historisk information men också berättelser om hur Reformationens budskap berör människor än i dag.

Välsignade väckelser

I magasinet Välsignade väckelser kan du läsa om hur Sveriges väckelsehistoria har byggt och präglat vårt land. 100 år av väckelse har påverkat samhället och förändrat Sverige från ett fattigt och försupet land till ett land med demokrati och rörelse för kvinnor.

Med avstamp i vår väckelsehistoria blickar vi även framåt, för alltjämt är svaret på den situation Sverige befinner sig i idag – en ny folkväckelse i vårt land, i vår tid. 

Det värdelösa projektet

Ledare. Det finns fortfarande de som menar att den svenska skolan ska vara värdeneutral. Den typen av...

Hitta din kristna friskola

Karta. Kristna skolor från norr till söder.

Kristna skolor är en tillgång för Sverige.

Ruth Nordström Det larmas ofta om att den svenska skolan är i kris. Eleverna har allt sämre kunskaper, vilket...

Test: Vilket är ditt främsta kärleksspråk?

Kärleksspråk. Du kanske tror att du redan vet vad som är ditt främsta kärleksspråk. Men det kan också hända att...

Kanske har vi sett för få romantiska Hollywoodfilmer där kärleksstoryn började när bröllopsyran var över.

Krönika. Eva Skog Vi gifte oss samma år som världen tog sina första steg in i ett nytt millenium. I mitt liv var... fredag 11/3 00:20

Så får du en djupare relation med din partner

Tips. Vill du få ökad närhet och kärlek i din relation? Vill du att den ska hålla livet ut? Det finns...

Hit kan ni vända er om ni har relationsproblem

Tips. Inga relationer är friktionsfria. Men ibland växer sig problemen inom ett äktenskap så stora att...

Dags för besiktning?

Ledare. Jag, NN, tar dig, NN, nu till min hustru/man, att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen...

Tillsammans mot antisemitism

Ledare. Kanariefågeln är en mycket känslig fågel. I början av förra seklet, och långt in på 1900-talet,...

Sverige ses som ett varnande exempel

Mörkt nyhetsår. En ökning av antisemitiskt våld i Europa och ett Sverige som slår EU-rekord i klumpiga uttryck och...

Kristen och jude mot antisemitism

Turné. Världen idags chefredaktör Lukas Berggren ger sig ut på turné tillsammans med Ulf Cahn,...

Anders Gerdmar: Från judisk rabbi till arisk Jesus. Hur gick det till?

Krönika. När Hitler smidde sina planer för att förinta judarna insåg han att kyrkan var ett problem. För om...

Vi behöver entreprenörerna!

Det här är ett magasin om kristet entreprenörskap och företagande. En enkel sökning på Wikipedia...

Säger Bibeln någonting om företagande?

Teologi. Paulus var det, de flesta av lärjungarna var det och flera personer i Gamla testamentet var det –...

Funderar du på att starta eget?

Här ger entreprenören Emmanuel Hyllerud sina tips till dig som tänker förverkliga en företagsidé.