Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Vi vill så gärna göra Gud till en kompis, men vem tillber en kompis?

Ledarkrönika · Publicerad 00:30, 7 jan 2021

Gud är en ”bråkstake” med mycket bestämda åsikter. Vi vill så gärna göra Gud till en bekväm gud, en anpassad och balanserad högre makt, en förnuftig gud. Vi vill ha en resonabel gud, en gud som det går att resonera sunt förnuft med och som faktiskt kan ändra sig när så behövs. En rimlig gud.

Problemet är att den Gud som Skriften uppenbarar inte tycks passa in i denna vår önskan. Den Gud som Bibeln uppenbarar är fullkomligt ovillig att kompromissa med sina åsikter. Han – ja, typiskt nog beskrivs denne Gud också i manligt pronomen – är envis, självgod och politiskt inkorrekt. Varför kan inte Bibelns Gud beskrivas lite mer balanserat?

Det är bara att hålla med kritikerna till kristen tro om att Bibelns Gud verkar fullständigt intolerant. Och hård är han också. Dömer stackars människor för deras små fel i denna tid och hotar med fruktansvärda saker i den tillkommande tiden.

Vad ska vi säga om allt detta? Ja, vi kan ju förstärka processen att ändra Skriftens mer obehagliga delar. Vissa bibeltexter beskriver en del svårsmälta saker om både Gud och människan – och om änglar och demoner dessutom (hualigen!) – men ”nu vet vi bättre”. Vi har mognat som Kristi kyrka och kan ju helt enkelt klippa bort de mindre lämpliga texterna och slänga dem på historiens skräphög.

Vi kan ju även tolka om orden och ge dem en annan innebörd. Jesajas beskrivning av serafernas rop inför Guds tron betyder nog egentligen: ”Trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans snällhet.” Och orden om att Gud är en ”förtärande eld” (Hebr 12:29) betyder egentligen att han är en ”mysig brasa”.

Är det på detta sätt vi ska vinna världen för Guds rike? Att försöka omskapa den upphöjde evige Guden – den Gamle av dagar – den höghelige väsensskilda eldsguden till en snäll farbror? En gud som går i vårt koppel och som automatiskt välsignar våra förvridna liv. Vi vill så gärna göra Gud till en kompis, men vem tillber en kompis?

Lyssna! Hör profeternas varningsord? ”Ve er som ändrar den Heliges budskap till att anpassa en fallen världs önskemål! Ve er ledare som ägnar tid och ord åt oväsentligheter medan tusentals människor dagligen kliver in i evigheten med oomvända hjärtan.”

Ja, Gud älskar världen så mycket att han gav oss sin älskade son Jesus. Ja, det finns nåd för den som böjer sig och i tro accepterar den enda vägen Gud gett till frälsning. ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom” (Joh 3:36).

Ja, du läste rätt – Guds vrede kan bli kvar över en människa.

Nåden är inte billig. Korset var inte billigt. Bibelns Gud är inte nådig mot den som trampar hans Sons blod under sina fötter. Även Sonens ”vrede kan snabbt blossa upp” (Ps 2:12b).

Bibelns Gud är en bråkstake. Han har åsikter om hur vi hanterar våra pengar, våra gåvor och vår tid. Han är inte likgiltig över hur vi hanterar vår sexualitet. ”Underlivsteologi”, raljerar den självutnämnde domaren över Guds ord. Änglarna rodnar.

Jag och min familj har valt att böja oss under Bibelns Gud, trots att vi inte förstår allt. Vilken gud böjer du dig under?

Jesajas beskrivning av serafernas rop inför Guds tron betyder nog egentligen: ”Trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans snällhet.”

Präst åtalas – fritog man i resväska

Gävle. Två kvinnor, varav en präst, åtalas misstänkta för att ha smugglat ut ett man i en resväska från... lördag 27/2 17:00

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Många döda i president Bidens första attack

Syrien. USA har genomfört ett anfall mot anläggningar i östra Syrien, som uppges användas av Iranstödd... lördag 27/2 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier