Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
Psaltaren 119:18

Världen idag

Varje gång som vi förnekar Guds ord kommer priset att vara högt.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 2 jul 2020

2 Timoteusbrevet anses vara Paulus sista brev, troligen skrivet från fängelset i Rom en tid före hans martyrdöd. Det är skrivet till hans älskade andlige son, Timoteus. Det är som ett andligt testamente från en apostel som snart har kämpat klart den goda kampen, fullbordat loppet och bevarat tron. Inte alla kan ge det vittnesbördet när de kommer till livets slut.

När det tycks som om de sandkorn som återstår i ens livs timglas är få, då blir också orden få och bara de allra viktigaste ges utrymme. Därför är det tänkvärt att den store aposteln då landar i att förmana nästa generations ledare att hålla fast vid Guds ord. Tydligen inser Paulus att det är ett område där Fienden aldrig slutar att sätta in sina attacker.

Allt sedan Edens lustgård hör vi ekot av ormens ifrågasättande ord: ”Har Gud verkligen sagt?” De första människorna lät sig förvillas och konsekvensen blev brutal. Varje gång som vi förnekar Guds ord kommer priset att vara högt.

Paulus vet att det här är en springande punkt där slaget kommer att stå i varje generation. Därför väljer han att lägga all den apostoliska kraft som han har bakom orden i sitt testamente. Lyssna på hans komprimerade och kraftfulla ord:

”Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner frän barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning” (2 Tim 3:14–4:2).

Det är uppenbart att Paulus vill ge vidare till sin andlige son något som han betraktar som oändligt värdefullt. Han vill ge vidare en bergfast tro på att hela Skriften är inspirerad, utandad, av Gud. Därför är de heliga skrifterna absolut nödvändiga, och nyttiga, för oss när vi ska formas som gudsmänniskor och bygga Guds rike.

Men kanske är det här, precis som på många andra områden i livet, att det som är mest nyttigt för oss på lång sikt inte är det som alltid känns mest lockande på kort sikt. Därför frestas vi att sälja Guds ord i utbyte mot mänskliga tankar och åsikter. Men det bytet gör oss oändligt fattiga på andlig kraft och vishet.

Jag gör verkligen inte anspråk på att vara någon Paulus i vår tid. Men som en enkel Guds tjänare vill jag ändå ta den store apostelns testamente och ge det vidare som råd till nästa generations ledare. Med aposteln Paulus ord vill jag allvarligt förmana er inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike:

Predika Ordet! Vad ni än gör så skäms inte för det enkla evangeliet om Jesus Kristus, för det är fortfarande Guds enda kraft till frälsning. Vad ni än gör så håll fast vid Guds ord, för om ni förlorar det, har ni förlorat allt.

Vad ni än gör så håll fast vid Guds ord, för om ni förlorar det, har ni förlorat allt.

Är makten viktigare än sanning för Harris?

Gästledare Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har valt senator Kamala Harris som sin... lördag 15/8 00:00

Frågan är om du använder det du har fått?

Inför söndag 1 Korinthierbrevet 12:4–11 Jag var tio år gammal när jag på läger bad om att få bli andedöpt.... torsdag 13/8 00:10