Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Välj dem du tror kommer att dra ner Guds välsignelse

Ledarkrönika · Publicerad 00:30, 1 sep 2022

När vi går till val väljer vi vilka som ska styra landet, och ytterst handlar det om vilket land vi ska lämna över till våra barn. Ser man bakåt i historien är det intressant att notera hur de olika svenska regenterna lämnade över landet till nästa monark.

Till exempel hade Karl XII företrädaren Karl XI att tacka för att nationens ekonomi var i ordning och att Europas bäst organiserade armé fanns på plats. Andra hade ett betydligt sämre utgångsläge. Men oavsett om kungligheterna bidrog till att stärka det som var stormakten Sverige eller inte, så är det ingen av oss som skulle ha velat leva på den tiden då det var diktatur som rådde.

Parallellt med den tiden i Sverige utövade de engelska monarkerna svår förföljelse på kristna förnyelserörelser. Dessa grupper såg sig tvungna att under svåra umbäranden lämna Europa för den nya världen och var med när den första permanenta engelska bosättningen etablerades 1607. När pilgrimerna landsteg vid Cape Henry i Virginia reste de omedelbart ett kors och böjde sina knän i bön. Sedan seglade de inåt landet och etablerade Jamestown.

Av de ursprungliga 104 personerna som kom till Jamestown hade två tredjedelar avlidit inom sex månader. Två år senare, efter att ytterligare skepp hade anlänt, hade befolkningen vuxit till 214 invånare, men bara 60 överlevde vintern 1609.

Under denna tid av svält identifierade guvernör John Smith ett problem. De hade ett ekonomiskt system som innebar att man delade på allt, och mindre arbetsamma drog fördel av det. Guvernör Smith verkade nu för en förändring, då han inte tyckte det var rimligt, som han uttryckte det, att 30 eller 40 personer skulle understödja hundrafemtio personer som åkte snålskjuts. Han utgick från Bibelns ord om att ”den som inte vill arbeta ska inte heller äta” (2 Tess 3:10).

Många var fostrade i att det var kungen som ägde marken, men i praktiken var det ett socialistiskt ekonomiskt system som rådde. Förändringen till att ge individen äganderätt och ta ansvar för sitt eget liv var verkligen inte smärtfri, och besättningen på Mayflower som landsteg i Plymouth några år senare gick igenom en liknande tankemässig förändring, men med hänvisning till 1 Timoteusbrevet 5:8: ”Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.”

Det var inte konstigt att individualismen i dessa verser inte fanns med i medvetandet då man var fostrad i något annat och Bibeln knappt fanns att läsa för gemene man. Utan denna kunskap fanns inte heller förståelsen för det fria marknadssystemet, som grundarna av den amerikanska nationen senare hänvisade till.

När vi studerar historien kan vi trots svårigheter alltså se Guds trofasthet i att något bättre fick födas fram.

Det behövs ledare som formar sitt eget liv och det samhällsbyggande arbetet efter Guds standard. Vad gör vi när vi går till val? Vi ser på de folkvaldas integritet och om de handlar i överensstämmelse med bibliska värderingar.

Ingen person och inget system är fullkomligt, men välj dem du tror mest sannolikt kommer dra till sig Guds välsignelse över landet.

Det behövs ledare som formar sitt eget liv och det samhällsbyggande arbetet efter Guds standard.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00