Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Utan den närvaron skulle mycket av vårt samhälle falla samman.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 23 jan 2020

Om jag ska skriva några rader om hur jag i början av januari vände stegen upp mot Clarion Sign i Stockholm, till pingströrelsens årliga nationella pastorssamling, så vill jag påstå att det är med respekt för sammanhanget jag sätter ord på intrycken.

När vi vid den traditionsenliga parentationen fick minnas dem som under senaste året avslutat sitt jordeliv, omnämndes bland annat två predikanter från min barndom, varav en döpte mig. När jag tänker på detta påminns jag om bilden av oss som sitter där som dvärgar som står på axlarna på jättarna som gått före.

Eftersom jag utifrån relationer och erfarenheter också från andra kristna rörelser och samfund i Sverige vet om det ”guld” ni utgör, ni som står där, så kan det jag nu ska försöka sätta ord på även tillämpas på hela den kristna familjen.

När jag går in bland de cirka 650 deltagarna i samlingssalen på Clarion Sign finns i rummet personer som med sitt ödmjuka ledarskap i sin tur representerar tusentals personer i församlingar ute i landet. Där finns också de med internationella tjänster, som når ytterligare många fler. 

De här församlingarna är Sveriges hopp! Genom sina medlemmar förmedlar de en helig närvaro på skolor och arbetsplatser i samhällets alla miljöer. 

Utan den närvaron, vill jag hävda, skulle mycket av vårt samhälle falla samman. 

Industriarbetare, lärare, vårdpersonal och lokalvårdare med sunda, judisk-kristna värderingar är en positiv kraft i samhällskroppen på alla nivåer. Eftersom 65 procent av alla Nobelpristagare varit av kristen bekännelse och 21 procent judiska (trots att judarna endast utgör 0,2 procent av världens befolkning), så förstår vi också vad som skapar förutsättningar för konstruktivt samhällsbygge.

Det är en självklarhet att dessa värderingar är viktiga även för vårt framtida samhälle, om vi värderar betydelsen av entreprenörskap och innovation. 

Jag tror exempelvis att närvaron av levande kristendom blir en motkraft till den alltmer vetenskapsfientliga inställning som karaktäriserar fler och fler av dagens politiker och opinionsbildare. Att till exempel påstå att ditt kön är det som tilldelades dig efter att du föddes, kan omöjligt vara en vetenskaplig utgångspunkt. Inte mer än att du skulle ha blivit tilldelad dina tio fingrar vid födseln. 

Ett annat exempel på vetenskapsfientlig inställning är när vi hävdar att människan politiskt bestämmer när mänskligt liv börjar. Låt oss även angripa den globala uppvärmningen från en vetenskaplig utgångspunkt. Kloka förslag från till exempel Nobelpristagare i ekonomi bör beaktas. 

Att på Clarion Sign få sitta ner och lyssna på sunda kristna ledare, vars församlingar spelar en aktiv roll i det demokratiska samhället, skänker hopp. I dessa miljöer kan en ny Dag Hammarskjöld resas upp. Men det finns ju flera samtida exempel; de senaste två årens mottagare av Nobels fredspris inkluderade två varmt troende pingstvänner, som haft dramatisk, positiv påverkan i sina respektive länder.

Vid sista lunchen på konferensen pratar jag med några yngre predikanter. Vi förenas i vår hunger efter mer av Guds manifesterade närvaro i våra församlingar. Däri ligger det som verkligen kan förändra nationen!

Det är en självklarhet att dessa värderingar är viktiga även för vårt framtida samhälle, om vi värderar betydelsen av entreprenörskap och innovation.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00