Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Sverige är, sin kristna historia till trots, återigen väldigt hedniskt.

Ledarkrönika · Publicerad 00:20, 28 maj 2020

Vi närmar oss pingsthögtiden med förväntan på att Anden ännu en gång ska få fylla sitt bedjande folk med kraft från höjden. Utan detta Andens liv förblir kyrkans vittnesbörd tomt och obegripligt. När elden från Gud får beröra och uppfylla Guds församling blir konsekvensen frimodighet och mångfald.

Plötsligt, med Andens hjälp, kan människor från alla kulturer och sammanhang höra och förstå evangeliets budskap.

Människorna i Jerusalem, folk från många länder och kulturer, konstaterade häpet i mötet med de andefyllda lärjungarna på pingstdagen: ”Hur kan … var och en av oss höra sitt eget modersmål? … vi [hör lärjungarna] tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!” (Apg 2:8,11). 

För väldigt många svenskar i dag, alltifrån ur-svenskar till ny-svenskar, är evangeliets budskap okänt. Sverige är, sin kristna historia till trots, återigen väldigt hedniskt.

När Olof Skötkonung – Sveriges första kristna kung – etablerade sitt center i Sigtuna år 1008 e Kr var Sverige djupt sjunken i hedendomens mörker. Barns och kvinnors liv var mindre värt, dryckenskap och våld var en livsstil, och maktens män ägde all rätt. Det var en människofientlig värld.

Men med en döpt och frimodig kung började befrielsens ljus lysa över Sveriges många städer och byar. Hedniska ritualer konfronterades. Med ett budskap om människans unika värde, syndernas förlåtelse och en rättvis Gud växte ett nytt Sverige fram. Kyrkor byggdes överallt. Sverige blev en kristen nation. 

För många i dag är evangeliets innehåll därtill obegripligt. Kyrkan har blivit detsamma som en byggnad med ett prästerskap vars budskap mer speglar ett historiskt eko och vars ritualer är ett fint skådespel. Vackert, men irrelevant.

Visst känner man till att korset har med Jesus att göra och kanske att de olika högtiderna – jul, påsk och pingst – har kristna rötter. Men jul har blivit detsamma som julklappar och tomte, påsk är lika med ägg och godis, och pingst – ja, varför firar man pingst egentligen?

För många invandrare med andra trosuppfattningar och seder förblir svenskens förhållande till kyrkan och tron obegripligt. Svensken är medlem i en kyrka vars budskap man inte tror på. Man undrar varför svensken aldrig ber, sällan talar om tro och inte håller något för heligt. Man firar kristna högtider på hedniskt vis. Inte undra på att denna karikatyr av Kristus blir förkastad.

Sverige behöver evangeliet – igen. Sverige behöver ”kristnas” – igen. Sverige behöver fler ledare som likt Olof Skötkonung vågar konfrontera hedendomen – igen. Sverige behöver fyllas av brinnande kristna i varje stad och by – igen. Men detta går inte utan kraft från höjden. Och Anden faller inte slumpmässigt.

Lyssna på Herrens ord: ”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land” (2 Krön 7:13f).

”Då hördes plötsligt från himlen ett dån …” (Apg 2:2).

Plötsligt, med Andens hjälp, kan människor från alla kulturer och sammanhang höra och förstå evangeliets budskap.

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...