Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

John Derneborg pastor Pingstkyrkan Värnesborg

John Derneborg: Vi behöver stå tillsammans med andra som delar syfte och mål.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 24 okt 2019

Det är hösten 1990 och jag sitter på flyget till USA för att studera teologi. Vi landar på John F Kennedy International Airport utanför New York City och efter en stund i kö är det dags för kvinnan bakom glasrutan att kontrollera pass och visum. Det framgår av handlingarna vad jag ska göra, och hon utbrister med ett stort leende: ”Du ska studera för predikotjänst! Gud välsigne dig!”

Jag kunde knappast känna mig mer välkomnad. 

När jag hämtat mina väskor och ska lämna terminalen går jag fram till en polis och frågar efter vägen till pendeltåget in till Port Authority Bus Station på Manhattan. Jag glömmer aldrig hans sorgsna blick och hur han säger: ”You’ll never make it!” (ung: Det klarar du inte). Han förklarar vidare varför och rekommenderar en flygbuss.

Manhattan var vid denna tidpunkt en farlig plats och tåget ansågs inte heller säkert.

Jag får syn på en gruppresa från Sverige och frågar kvinnan som leder gruppen om råd. Hon ser mig rakt i ögonen och säger att hon ska förklara i detalj hur det ser ut på busstationen för att jag, när jag kommer dit, ska kunna gå med bestämda steg och ge intryck av att vara van att röra mig där.

Jag tar inte mer utrymme här till att beskriva en minst sagt ”äventyrlig” natt.

Efter tio timmars bussresa befinner jag mig i en andlig plantskola utanför Bangor, Maine, för pastorer, missionärer och lärare. Jag får förklarat för mig varför New York City kallas för ”the Jungle”, djungeln, och hur polisen hade tappat kontrollen över området. 

De första timmarna i mitt nya vistelseland kan stå som en enkel illustration på vad ett ja till Guds kallelse kan innebära. När vi rör oss i riktning mot vår kallelse möter vi dem som kommer att gratulera oss, men vi kommer också att möta andra reaktioner och se andra hinder, stora som berg, resa sig mot oss. Vi kommer att hamna i situationer där Gud är det enda vi har att luta oss mot. Låt det sjunka in.

Kallelsen, den inre medvetenheten av att vara kallad av Gud, är det som kommer att bära dig när den andliga kampen är som mest påtaglig.

Med detta sagt, behöver vi verkligen varandra. Vi behöver stå tillsammans med andra som delar syfte och mål. Audie Murphey, en av de soldater med flest militära utmärkelser under andra världskriget, lär ha sagt: ”Det som betyder mest mitt i striden, även mer än patriotism, är lojaliteten hos dina kamrater”. 

Det är därför det finns en sund och djup längtan också i oss ledare att stå tillsammans med andra ledare – utan konkurrenstänkande. Starka nätverk, baserade på vänskap och lojalitet. En ömsesidig insikt om att vi behöver någon som täcker oss med ”eldgivning” för att förflyttning ska vara möjlig.

När detta sker i den lokala församlingen eller på nationellt plan, så förverkligas Paulus ord: ”Men var för sig är vi varandras lemmar” (Rom 12:5).

Vi behöver varandra!

Kallelsen, den inre medvetenheten av att vara kallad av Gud, är det som kommer att bära dig när den andliga kampen är som mest påtaglig.

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...