Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Det är inte kyrkomötet, utan regering och riksdag som ska sköta svensk utrikespolitik, skriver Carin Stenström apropå kyrkomötets beslut att utreda Israel för folkrättsbrott. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare · Publicerad 00:10, 3 dec 2021

Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar den plågsamma belägenhet som Svenska kyrkan befinner sig i. Samtliga biskopar, stiftens andliga ledare, tar avstånd från detta beslut, som fattats av den politiskt tillsatta kyrkliga ledningen.

Det är inte betydelselöst att det var tre präster – Daniel Lindell (C), Anna-Karin Hammar (S) och Lisa Tegby (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Posk) – som stod bakom motionen och som hittade vägen förbi det föreslagna avslaget genom ett omformulerat yrkande. Motionärerna lånade tyngd för sina krav från sina ämbeten som andliga ledare.

Det var Socialdemokraterna, Vänstern, en majoritet från Centern och Miljöpartiet samt en ganska stor minoritet från Posk som släppte fram förslaget att Svenska kyrkan ska utreda ”folkrättsbrott i Israel och Palestina”. Vad det egentligen handlar om är förstås att hitta nya angreppspunkter på Israel.

Det är också det som fått biskoparna att reagera. Det nära samarbete som byggts upp med judiska församlingar och organisationer på riks- och lokal nivå hotas av kyrkomötets beslut.

Det förekommer folkbrott runt om i världen; det förekommer våld, tortyr, grova övergrepp mot kristna i många länder. När uttryckte Svenska kyrkan sin solidaritet med förföljda och hotade människor i till exempel många av Israels grannstater? Hade inte en utredning av situationen för kristna i Irak, Iran, Turkiet eller Kina varit mer angelägen?

Kyrkan har tyvärr en lång tradition av tystnad inför diktaturer. Men demokratin Israel, med medborgerliga friheter och en omfattande välfärd som omfattar samtliga medborgare, utsätts för ständiga angrepp.

Denna gång fick biskoparna nog och deras reaktioner är en viktig markering. Att dessa kristna ledare inte har rösträtt i kyrkans högsta organ visar den farliga maktförskjutning som skett. Politikerna styr och en vänsterallians har tagit kommandot.

Det är inte kyrkomötet, utan regering och riksdag som ska sköta svensk utrikespolitik och analysera läget i vår omvärld. En sådan ingående analys av staten Israel publicerades av utrikesdepartementet för två år sedan. Den innehåller kritiska synpunkter, men är sammantaget en redogörelse för en välfungerande demokratisk stat, med starkt civilsamhälle, omfattande medborgerliga rättigheter och ett självständigt rättsväsende.

Kyrkokansliet i Uppsala nämns av motionären Tisell i en intervju som lämplig instans för att göra en bättre bedömning av staten Israel.

Jojo, här talar vi auktoritet och kompetens! Sannolikheten för att kyrkokansliet har nära band till aktivisterna i kyrkomötet får nog betraktas som hög.

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Flytande könsidentitet uppmuntras på förskolor

Barn. Normkritisk litteratur rekommenderas, biologisk fakta tonas ned och ord som ”flickor” och ”pojkar”... torsdag 27/1 11:50

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
Följ Världen idag i sociala medier