Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Tavlan ”Minnet av ett landskap” pryder riksdagens plenisal. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen

Världens kallaste land

Ledare · Publicerad 00:01, 17 feb 2016

Långt uppe i norr finns ett kallt och stenigt land med en unik betoning på att var och en förväntas sköta sig själv, utan beroende av varandra eller Gud. Konungariket Sverige utmärker sig i internationella undersökningar som världens mest avvikande exempel med sin extrema individualism och sekularisering. Den svenska självbilden kan sammanfattas i den stora väven ”Minnet av ett landskap” som i 200 nyanser av grått pryder riksdagens plenisal. Det motiv på vilket Sveriges folkvalda ska vila ögonen utgörs av färglösa, sterila, isolerade öar. En talande berättelse i sig.

Under det senaste året har flera böcker kommit som försökt skildra vårt udda land och vad som format oss. Bland dessa har två böcker uppmärksammats mer än andra, och båda ger viktiga bidrag för att förstå det moderna Sverige.

I Det gudlösa folket har religionshistorikern David Thurfjell intervjuat personer i Stockholms innerstad om deras syn på religionen. Intervjuerna återger en ganska samstämmig, om än ofta inbördes motstridig, grundsyn. Religion är något som andra har. Utan att egentligen reflektera över varför, avfärdar merparten religionen som något negativt och passé, något närmast pinsamt. Utom möjligen buddhismen, och Thurfjell förundras över hur Buddhas lära förvanskats till en glättig, västerländsk mysreligion, snarare än den regelstyrda och krigiska identitet den har i Asien.

Svenskarna har samtidigt skapat en egen verklighet som bekräftar den sekulära självständigheten och avvisar allt som kan anses hota den. Inga absoluta värden accepteras, förklarar Thurfjell, utom ett: ”nämligen det om individens rätt att definiera sitt eget liv”.

Hur blev det så här? IÄr svensken människa? presenterar historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh bärande inslag i framväxten av den här märkliga svenska självbilden. Via såväl kultur som politiska beslut har idén om den lyckligt självständiga svensken byggts. Samtidigt ger författarna röst åt myntets obehagliga baksidor: höga skilsmässotal, ensamhet, psykisk ohälsa - ”ett allt mer kallt och kärlekslöst samhälle”.

Den här uppmärksammade boken kom nyligen i reviderad upplaga med ett nyskrivet kapitel om ett inslag som författarna med viss rodnad inser hade gått dem förbi: kyrkan! Även den lutherska folkkyrkan har haft en central roll i byggandet av det individualistiska Sverige. En andlig gren av det politiska formandet av folkhemmet, ett religiöst inslag i byggandet av ett land där Gud låsts in på museum.

Båda böckerna pekar på ett sekulärt upplysningsarv som har lagts över Sverige och där individen blivit alltings norm. Samtidigt har politiska vänsterkrafter medvetet format statsapparaten till ett verktyg som gjort svenskarna alltmer oberoende från varandra och från traditionella band, samtidigt som de i stället binds hårt till staten.

Att inse hur verkligheten ser ut är dock inte samma sak som att kasta in handduken. Det är inte skrivet i sten att Sverige måste leva enbart i minnet av ett landskap som gått förlorat. Det finns skatter att återvinna. Det finns medmänsklighet, värme och färger att återerövra. Berggren/Trägårdh sammanfattar med orden: ”Genom att förstå hur kulturen påverkar oss kan vi frigöra oss ur dess grepp.” Det är så sant som det är sagt.

Det är inte skrivet i sten att Sverige måste leva enbart i minnet av ett landskap som gått förlorat. Det finns skatter att återvinna.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00