Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Vanans makt är lika farlig i Sverige som i Holland

Ledare · Publicerad 00:00, 24 nov 2020

Vanans makt är stor, tillvänjningens makt är farlig. Människans förmåga att vänja sig vid nya förutsättningar är en central förklaring till utveckling och framåtskridande. Men det är också en förklaring till att utvecklingen många gånger gått i katastrofal riktning.

Vi är en del av det pågående skeendet och anpassar oss efter det, också när utvecklingen går åt fel håll. När fasta gränser luckras upp är risken stor att farliga gråzoner uppstår, där vi dras med i en olycklig utveckling.

Det gäller, i hög grad i vårt samhälle, gränserna mellan liv och död. En viktig varningssignal gavs vid Clapham­institutets bokpresentation i riksdagen häromdagen. Etikprofessor Theo Boer, som medverkar i boken Dödshjälp i Norden: Etik, klinik och politik, konstaterade att undantaget snabbt blir det normala.

Theo Boers bild av situationen i hemlandet Nederländerna är en varningsklocka. Han sade sig inte gilla uttrycket ”det sluttande planet”, men såg sig ändå tvungen att använda det. Han var själv ursprungligen positiv till att svårt lidande människor i livets slutskede skulle få hjälp att avsluta sina liv, men utvecklingen har tvingat honom att tänka om.

I Nederländerna är eutanasi formellt inte lagligt, och varje sådan insats ska i efterhand prövas av en etisk nämnd, ett kontrollsystem som Boer bedömde som starkt. Det har hänt att läkare ställts inför rätta, till exempel då en kvinna ångrade sig och kämpade emot behandlingen.

Debatten om dödshjälp startade tidigt i Nederländerna och redan på 60-talet, alltså bara ett par decennier efter att eutanasi i stor skala tillämpats av nazisterna i Europa, tog den holländska protestantiska kyrkan ställning för dödshjälp, enligt den holländske etikprofessorn. Det ska ha skett genom ett manifest som inte bara talade om svårt plågade människor i livets slutskede utan också nämnde företeelser som överbefolkning.

När ett system för dödshjälp så småningom infördes, för cirka tjugo år sedan, var kriterierna dock klara och begränsade. De som skulle erbjudas hjälp skulle befinna sig i livets slutskede, och det fanns ett antal regionala kontrollinstanser.

Men den utveckling som sattes i gång kunde inte hejdas. Successivt tillkom nya kriterier och nya grupper som kunde bli aktuella för dödshjälp. Kroniskt sjuka men inte döende personer var en tillkommande grupp, psykiskt sjuka en annan. Den som vill begå självmord kan få hjälp med detta. Men trots ett ökat antal läkarassisterade självmord har också de självutförda, ofta våldsamma, självmorden fortsatt öka.

Den inledda vägen ledde snabbt vidare. Redan efter några år hade en fördubbling skett av antalet dödshjälpsfall, en utveckling som därefter fortsatt, så att i dag ett inte försumbart antal av alla dödsfall sker genom assistans. Den siffran kommer med all sannolikhet att fortsätta stiga. Många äldre, menar Theo Boer, känner nu en press från omgivningen att begära dödshjälp.

Samtidigt pågår en utveckling där allt fler läkare är kritiska till att delta i verksamheten.

Den farliga vanans makt illustrerades också tydligt i Sverige under corona­pandemins första månader, då ett stort antal äldre personer avled efter att ha nekats behandling och i stället, utan information eller godkännande, getts palliativ vård. Inget politiskt beslut låg bakom denna nya vårdinriktning, endast en myndighetsrekommendation. Så enkelt kan det sluttande planet inledas.

Den svenska rekommendationen har väckt starka känslor utomlands, men i Sverige har reaktionerna varit ljumma. Vi har vant oss och accepterat.

Fotnot: I lördagens tidning (21/11) finns ett utförligt reportage om Theo Boers föredrag, som också kan ses på Claphaminstitutets hemsida.

Redan efter några år hade en fördubbling skett av antalet dödshjälpsfall [i Nederländ-erna], en utveckling som därefter fortsatt, så att i dag ett inte försumbart antal av alla dödsfall sker genom assistans.

Tålamod och Andens verk lyftes under Pingst Pastor

Pingst Pastor. I veckan möttes flera hundra svenska pingstpastorer för en digital nätverksträff. Daniel Alm,... lördag 16/1 16:00

Ravi Zacharias tros ha begått sexuella övergrepp

Avslöjande. Den kände och uppskattade apologeten Ravi Zacharias som avled förra året har anklagats för sexuella... lördag 16/1 11:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00