Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Med nya framstötar mot kristen livsstil är risken överhängande att församlingen backar ett steg till, skriver Jonas Adolfsson. Foto: Pixabay

Tid för kyrkan att värna kristen livsstil

Ledare · Publicerad 00:00, 26 nov 2020

Mitt under brinnande pandemi – när samhället i stort är upptaget med smittkurvor, stödpaket och restriktioner – har debatter om livsstilsfrågor seglat upp i kristenheten. Mindre kända debattörer har i kristen press argumenterat för värderingar som ligger tydligt utanför tolkningsramen för vad som kan beskrivas som en biblisk syn på sexualitet och äktenskap.

Det som ifrågasätts är bland annat synen att sex är något man väntar med till äktenskapet. Varför ska kristna församlingar hålla fast vid en sådan begränsande idé när sällskapstiden i stället kan vara en tid att testa och få utlopp för sina sexuella känslor, frågade sig en debattör. Genom att testa i förväg kan man undvika att ”fel” personer gifter sig med varandra och sedan tvingas till olyckliga skilsmässor, resonerade man.

I en annan debatt pekades den kristna församlingen ut som exempel på en destruktiv ”hederskultur”. Denna kultur, hävdar man, bygger på social kontroll av unga kristna och utövas via familjer och församlingar som, bland annat, vill förmedla en biblisk äktenskapssyn; därigenom berövas dessa unga sin ungdoms sexualitet, hävdades det exempelvis i debatten.

Lyckligtvis klev kristna företrädare in och avstyrde, på god grund, nämnda idéer. Bra! Utan ett andligt ledarskap som mycket tydligt pekar ut den bibliska vägen, riskerar varje debatt av detta slag att driva församlingen ett steg tillbaka. Det sker gradvis, men i slutändan har vi dumpat värden som varit grundbultar i den kristna församlingen sedan urkyrkans tid.

Glidningen bort från kristen sexualmoral i församlingen har förstås redan börjat. I många av våra församlingar håller samboskap på att bli något okomplicerat och frågan om sex före äktenskapet en icke-fråga. Med de nya framstötarna mot kristen livsstil är risken överhängande att församlingen backar ett steg till. 

En del av våra samfund har som bekant redan öppnat för samkönade vigslar, och även i mer bibeltroende samfund har vissa församlingar öppnat både medlemskap och ledarskapsfunktioner utan hänsyn till exempelvis utlevd homosexuell livsstil.

Under hösten har Evangeliska frikyrkan (EFK) tillsatt en arbetsgrupp gällande samfundets syn på samkönade relationer. Att människor – oavsett sexuella preferenser – ska bemötas med kärlek och värme är självklart viktigt. Men i den här typen av processer finns samtidigt en risk att vi börjar karva i själva grundfundamenten, att vi glider allt längre bort från Guds ideal och ordningar. Här är det viktigt att tongivande krafter inom EFK vakar noga över att processen inte äventyrar samfundets bibliska linje.

I en tid när församlingen behöver pricka in formtoppen, när vi behöver vara starkare än någonsin, får vi inte gå i en riktning som skulle kunna punktera oss på styrka, andligt liv och allt det som gör oss relevanta i den här världen. 
Utan en kristen livsstil finns inget kristet liv att erbjuda. 

”Helga er, ty i morgon ska Herren göra under ibland er.” Den typen av budskap från den heliga skrift och frågor som, ”hur behagar vi en helig Gud?”, borde vara tankar som upptar kristenhetens samtalsforum i dessa dagar.

Sverige är bräckligare än på mycket länge och människors nöd och öppenhet för Gud sannolikt allt större. I en sådan tid behövs en kyrka fylld av kraft, kärlek och andlig styrka.

Vi som Guds församling sitter på skatten. Vi har hjälpen, visheten och hoppet som varken Tegnell, Löfven eller Hallengren kan erbjuda. Men låt oss ösa ur Guds källor, inte ur dåliga källor som i förlängningen gör oss värdelösa och irrelevanta.

Men den här typen av processer innebär samtidigt en påtaglig risk att vi börjar karva i själva grundfundamenten, att vi glider allt längre bort från Guds ideal och ordningar.

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier