Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Kritiken mot Sverige kommer från auktoritära icke-demokratiska stater som saknar yttrandefrihet, religionsfrihet och mänskliga rättigheter – länder som Sverige har stor anledning att kritisera. Dessa länder kommer inte att nöja sig med att koranbränningar förbjuds, menar ledarskribenten. Foto: Vahid Salemi/AP/TT

Svensk lag kan inte styras av stämningar i Mellanöstern

Ledare · Publicerad 00:10, 1 sep 2023

Debatten om koranbränningarna fortsätter och sätter regeringen under press. Frågan är komplex och det finns flera dimensioner att lyfta fram.

Företeelser som att bränna böcker med syfte att såra och kränka människor kan vi gärna vara utan. Det finns många bättre sätt att debattera, kritisera och provocera på.

Vi lever tillsammans som svenskar med olika övertygelser, olika religiösa och filosofiska auktoriteter, och vi behöver finna konstruktiva sätt att föra debatt och utvärdera varandras trosuppfattningar. Till dem hör inte bokbål, hur juridiskt tillåtna de än är.

Det allvarliga nu är att vi som land befinner oss i en mycket sårbar situation, med förhöjd terrorhotnivå och stor ilska riktad mot oss från delar av den muslimska världen.

Danmark finns också i en liknande situation och där har regeringen skyndsamt tagit fram ett omstritt lagförslag om att offentlig koranbränning ska förbjudas. Förbudet gäller också andra religiösa skrifter som Bibeln. Brott mot den nya lagen ska kunna ge upp till två års fängelse.

Den svenska regeringen har valt att tillsätta en utredning för att se över ordningslagen.I onsdags gick Socialdemokraterna i sin tur ut med krav om snabbutredning av andra möjliga förändringar av svensk lagstiftning. Tre olika vägar nämndes: att se koranbränningar som hets mot folkgrupp, eller definiera dem som förargelseväckande beteende, eller undersöka om det finns andra möjliga alternativ utan att det innebär stora lagändringar.

Det är lätt att förstå både den danska och den svenska regeringens, liksom oppositionens, önskan om att få stopp på koranbränningarna, gradvis kunna lugna ner den internationella kritiken och få en minskad hotbild mot landet.

Samtidigt är det på sikt en farlig strategi. Kritiken mot Sverige kommer från auktoritära icke-demokratiska stater som saknar yttrandefrihet, religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Den kommer från länder som kräver att Koranen som bok, Muhammed som person och islam som religion ska hedras och undandras kritik.

Det är länder som Sverige har stor anledning att kritisera!

Dessa länder kommer inte att nöja sig med att koranbränningar förbjuds. Nya krav kommer om det visar sig att Sverige – som Danmark nu gör – ger efter för diktatorers, terrorgruppers och religiösa extremisters uppfattningar.

Svensk lag ska inte skrivas utifrån påtryckningar från Pakistan eller Iran, den ska inte styras av folkliga stämningar i Mellanöstern, utan den ska skrivas utifrån våra övertygelser – och till dem hör en radikal yttrandefrihet.

Nya krav kommer om det visar sig att Sverige – som Danmark nu gör – ger efter för diktatorers, terrorgruppers och religiösa extremisters uppfattningar.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00