Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Stöd svenske pastorn som riskerar att dödas

Ledare · Publicerad 00:00, 14 okt 2011

Svenska Dagbladets ledare i tisdags var unik med sitt perspektiv. Rubriken löd: "Var femte minut dödas en kristen". Ledarskribenten Per Gudmundson refererar till en internationell studie som visar att 105 000 kristna dödas varje år, bara på grund av sin tro. Det är utmärkt att vanliga media börjar lyfta fram detta som vi kristna och kristna medier är så väl medvetna om.
Bland oss kristna i Stockholm har denna fråga blivit akut senaste dagarna. Som Världen idag lyfte fram i onsdags är en kongolesisk pastor i Stockholm utvisningshotad. Jean Kabuidibuidi är pastor för en av de nya immigrantförsamlingarna i Stockholm som samarbetar med oss i Elimkyrkan.

FN har det senaste året uppmärksammat de brutala övergreppen mot mänskliga rättigheter som bedrivs i demokratiska republiken Kongo. Trots regimskifte och en folkvald president sedan 2006 gör svenska utrikesdepartementet bedömningen att "situationen för mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo, DRK, är allvarlig och kännetecknas av övergrepp såsom godtyckliga frihetsberövanden, plundringar, utpressning, kidnappningar, tortyr, våldtäkter, stympningar och civila dödsoffer. Grova kränkningar drabbar främst civilbefolkningen."
Trots en formell demokrati är statsapparaten mycket svag och förmår inte garantera medborgarnas säkerhet på det egna territoriet. Än mindre klarar staten av att uppfylla åtaganden i enlighet med landets nya konstitution och internationella konventioner.

Pastor Kabuidibuidi har hållit predikningar i Stockholm som är regimkritiska. Han har lyft fram orättfärdigheten som råder i Kongo. Det medför med stor sannolikhet att han kommer att dödas om han tvingas återvända till Kongo.
Pastor Kabuidibuidi har hustru och tre små barn som just nu hålls gömda för att de inte ska gripas av svenska polisen. På tisdag nästa vecka är planen att utvisa Kabuidibuidi från Sverige.

Risken är stor att ytterligare en kristen kommer att dödas. En pastor från Stockholm vars dödsorsak är en predikan som spridits över internet, och som har medfört att pastorn blivit svartlistad av regimen i Kongo. Enda möjligheten är att Migrationsverket tar upp denna fråga på nytt och omprövar beslutet. Det behövs en engagerad kristen insats där många behöver höra av sig till Migrationsverket, skriva i tidningar och utmana media att ta upp frågan med mera.
Det handlar om liv eller död för en kristen broder och hans familj.

I söndags blev vi igen påminda om hur mördandet av kristna pågår runt om i vår värld. Militärstyret i Egypten gjorde gemensam sak med intoleranta krafter och dödade minst 26 kopter i en blodig massaker. Det var ett ingripande mot ett fredligt demonstrationståg som urartade. Kopterna och koptiska kyrkan är den kristna minoriteten i Egypten som utgör cirka 10 procent av befolkningen. Det var en demonstration mot militärstyret i Egypten för att man inte tagit itu med de attacker mot kristna som förekommit senaste halvåret. Bland annat attackerades en kyrka 30 september utan att myndigheterna reagerade. Vi behöver stå upp för våra bröder och systrar runt om i världen som lider och på grund av sin kristna tro riskerar livet.

 Stefan Swärd


 Kontakta Migrationsverket!

Du kan lätt engagera dig i Jean Kabuidibuidis fall genom att skicka e-post till Migrationsverket.

Nedan finner du ett förslag till formulering som du kan skriva under med ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Du kan också skriva brev och skicka via vanlig post men det är bråttom då avvisningen är planerad till tisdag den 18 oktober.
Alla adresser finns i slutet av artikeln.

Till generaldirektör Christina Werner, Migrationsverket

Jag har tagit del av information om den kongolesiske pastorn Jean Kabuidibuidis situation. Jag anser att det är orimligt och orättfärdigt att han utvisas från Sverige till Kongo. På grund av de regimkritiska predikningar han har hållit, som har fått en omfattande spridning genom internet, är han i akut livsfara om han tvingas återvända till Kongo. Jag kräver att Migrationsverket omprövar hans ärende och ger honom uppehållstillstånd i Sverige. Det är nödvändigt att ta hänsyn till de personliga omständigheter som gäller i ett enskilt fall.

med vänliga hälsningar
Ditt namn, adress och
telefonnummer.

Skicka brevet till:

migrationsverket@
migrationsverket.se

eller
Migrationsverket
601 70 Norrköping

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...