Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

I etniskt homogena områden möter förskolebarn jämnåriga med samma bakgrund. Foto: Johan Nilsson/TT

SD missar mål med förslag om förskolan

Ledare · Publicerad 00:00, 6 maj 2022

Man kan inte både ondgöra sig över ett förslag om obligatorisk förskola för barn från två års ålder, och samtidigt förespråka detta för en stor grupp i det svenska samhället, nämligen små barn med två utrikes födda föräldrar. Sverigedemokraterna försöker sig på detta reptrick när man vill att förskola ska vara obligatorisk för dessa barn, men inte för barn med en eller två svenskfödda föräldrar.

En viktig princip är att lagar och regler ska vara lika för alla som vistas i riket, medborgare och andra. Etnisk särlagstiftning är inte bra och kan missbrukas i ena eller andra riktningen. Syftet i det här fallet är att förbättra en på många håll obefintlig integration, men är obligatorisk förskola verkligen rätt väg att gå? Förskolorna ligger i närheten av hemmet. I etniskt homogena områden möter förskolebarn jämnåriga med samma bakgrund, kanske även språk och kultur som de själva, sannolikt även förskolelärare med denna bakgrund.

Inte mycket till integration alltså om inte den hjälplina tillgrips som socialdemokraterna öppnat för omfattande bussning av förskolebarn. Det är en åtgärd som inte kommer att uppskattas, vare sig av svenskfödda eller utlandsfödda föräldrar.

Ny namninsamling för att grundlagsskydda ofödda barn

Abort. Den nedstängda namninsamlingen för att grundlagsskydda ofödda barn har startats upp igen, men på en... torsdag 30/3 18:00

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00