Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

I praktiken fanns det därför inte längre ett reellt val, varken för Finland eller Sverige. På egen hand kan inget av våra länder freda sig mot Ryssland. Det är här som Nato som försvarsallians är avgörande, menar ledarskribenten. (Bilden svenska soldater under övningen våreld). Foto: Johan Nilsson/TT

Säkerhet men också maktpolitiskt spel väntar för Sverige i Nato

Ledare · Publicerad 00:00, 3 jul 2022

Efter veckans Nato-möte i Madrid ligger vägen öppen för ett svenskt Nato-medlemskap. Det återstår ytterligare processer innan Sverige formellt blir medlem i försvarsalliansen och nya hinder kan dyka upp längst vägen. Men de flesta bedömare är överens om att det nu endast är en tidsfråga. Kanske Sverige är med i Nato när vi firar in 2023?

Sveriges väg in i Nato kan diskuteras ur flera olika perspektiv.

Det är olyckligt att processen skett under stor tidspress. Före 24 februari var Nato i stort sett en icke-fråga. Utifrån Socialdemokraternas överdrivna självuppfattning om Sverige som en humanitär stormakt med unika möjligheter att utifrån en neutral position mäkla fred i världen har Nato-frågan konsekvent ignorerats. Det gör att okunskap råder om Nato, dess historia, arbetssätt och målsättning. Få svenskar kan redogöra för kostnader, för- och nackdelar och vilka konsekvenser för ett enskilt land som följer av ett medlemskap. Det är med ett rejält demokratiskt underskott i bagaget som vi ansöker om medlemskap. Hur många vet vad Nato som förkortning står för? North Atlantic Treaty Organization.

Det är naturligt att Sverige tillsammans med Finland nu blir medlemmar i Nato. Vi är en del av den fria västerländska världen. Vi stå redan i nära relationer till våra nordiska Nato-grannar Danmark och Norge. Av EU:s medlemsstater är redan 22 (Danmark inkluderat) medlemmar i Nato. Det är inte precis en främmande gemenskap Sverige nu kliver in i.

Under 2000-talet har frihet och demokrati gått tillbaka i världen globalt sett och auktoritära stater som Ryssland, Kina och Indien har ökat sitt inflytande och flyttat fram sina positioner. I det läget är det naturligt att inte försöka stå neutral, utan att i stället stå tillsammans – också formellt och inte bara i olika typer av samarbeten – med andra fria länder i världen. Här finns det inget alternativ till Nato.

Det är, mer eller mindre, nödvändigt i ljuset av den ryska aggressionen. Inget realistiskt alternativ till Nato har presenterats. Det som sker i Ryssland går inte enbart att koppla till Putin, som om hans förvridna idékomplex om ett återupprättat Storryssland skulle försvinna med honom. År av totalitär propaganda har skapat ett politiskt system som riskerar att leva mycket längre än Putin.

Hotet från Ryssland är därför inte tillfälligt. Det är i stället en destruktiv verklighet som vi måste räkna med under lång tid framöver, kanske i generationer. I praktiken fanns det därför inte längre ett reellt val, varken för Finland eller Sverige. På egen hand kan inget av våra länder freda sig mot Ryssland. Det är här som Nato som försvarsallians är avgörande. Enligt artikel fem i fördraget förbinder sig alla alliansens medlemmar att agera i händelse av väpnat angrepp mot någon av medlemmarna. Nato-länder står därmed under ett unikt militärt beskydd och har konsekvent sluppit bli angripna. Den säkerheten behöver Sverige nu.

Med ett Nato-medlemskap följer inte bara säkerheten utifrån artikel fem. Sverige kommer också utmanas av nya frågor och vi kommer att finnas med i en del realpolitiska övervägningar som vi tidigare har kunnat hålla oss utanför. Det stormaktpolitiska spelet – där Nato spelar en viktig roll – är sällan utan moraliska komplikationer. Så det finns ingen anledning att måla upp en ny idealistisk bild av Sverige som Nato-land som ersättning för den tidigare illusionen om Sverige som det vackert neutrala landet.

Sammantaget innebär detta ändå att det är ett riktigt och viktigt steg som Sverige tagit.

Hotet från Ryssland är därför inte tillfälligt. Det är i stället en destruktiv verklighet som vi måste räkna med under lång tid framöver, kanske i generationer.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00