Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Under tre veckor kommer landet att bindas samman i ett jätteevenemang, där alla förväntas ställa upp bakom regnbågsflaggan. Foto: Erik Simander / TT

Pride är ingen väg till verklig frihet

Ledare · Publicerad 00:10, 25 jul 2018

Europride är på väg att inta Sverige. Under tre veckor kommer landet att bindas samman i ett jätteevenemang, där alla förväntas ställa upp bakom regnbågsflaggan. Även vissa kyrkliga företrädare planerar att ställa sig med i ledet. Det är högst problematiskt, både för det kristna uppdraget och inte minst: för dem man säger sig värna.

I våras publicerade Clapham­institutet rapporten ”Det färgglada mörkret” om innehållet i Stockholm Pride. När årets program nu har släppts är verkligheten fortfarande förfärande mörk. Programmet erbjuder miljöer som präglas av ren sadism, och man håller seminarier som aktivt lär ut hur man slår sig själv och andra med käppar, rotting och piskor. Både RFSU och RFSL håller seminarier där de okritiskt berättar om kombinationen av droger och sex. Bejakandet av prostitution har dessvärre förstärkts ytterligare, genom att den nya organisationen ”Fuckförbundet” bereds plats att förkunna sitt budskap.  

Alla samhällsinstanser måste rimligtvis betrakta dessa inslag som djupt destruktiva. De uttrycker en ideologi av totalt normbrytande, dekadens och avsaknad av ramar, som ett uttryck för vägen till tänkt frihet. Men så är naturligtvis inte fallet. En sådan ideologi fungerar inte i samhället, och den stämmer framför allt inte överens med en kristen kontext.

Det finns knappast någon arena i Sverige vars grundläggande ideologi står så långt ifrån en biblisk grundsyn som Pride. De kristna ledare som trots detta väljer att delta i Pridetåget kan inte längre gömma sig bakom välvilliga slogans om kärlek och människovärde. Regnbågsflaggan och Pridefestivalen handlar i grunden om något helt annat.

De gånger Prideprogrammet talar om kärlek ligger centrum på den strikt fysiska dimension som på grekiska kallas eros. Sex separeras konsekvent från kärlek och trohet, under namn som ”polyamori” och ”relationsanarki”. Det blir en syn på kärlek som i längden blir omänsklig.

Med information följer ansvar. En kristen behöver avvisa den ovärdiga syn på människan och hennes behov som återspeglas i Pride, och i stället konsekvent förkunna den kärlek som inte söker sitt eget. Det minsta man kan förvänta sig av landets kristenhet är att avstå från att gå i ledband under en ideologi och en flagga som representerar ett högmod – på engelska ”Pride” – som reser sig upp mot allt som andas överlåtelse och ansvar. I allt detta måste vårt mål vara att i stället uthålligt förkunna och med våra liv söka förmedla den gudomliga och ständigt utgivande kärlek som på grekiska heter agape.

Exemplen ovan är bara några smakprov på den mörka värld som förmedlas helt öppet i festivalprogrammet. Vart och ett av dessa borde ensamt vara skäl att avvisa Pride. Men i stället tycks en gåtfull blindhet ha lagt sig över vårt land så att nästan ingen ser – kanske inte ens vill se.

Låt oss tänka oss någon annan rörelse som bjuder in politiska partier, myndigheter och kyrkor till demonstration genom centrala Stockholm. De inbjudna skulle då noggrant gå igenom hela evenemangets innehåll, grundsyn, och övriga medverkande. Om man skulle upptäcka ett oacceptabelt inslag i någon enda av dessa delar skulle varje ansvarskännande organisation avstå från att delta. Men inför Pride försvinner plötsligt den urskillningen helt. Detta är ovärdigt ett civiliserat samhälle, och kyrkor och samfund skulle här våga välja en annan väg. Den kallelsen är att vara Kristi kropp på jorden – att avslöja mörkret och släppa in ljus, värdighet och sann frihet, i vilket sammanhang det än må vara. Det uppdraget måste också gälla gentemot Pride.

Det finns knappast någon arena i Sverige vars grundläggande ideologi står så långt ifrån en biblisk grundsyn som Pride.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10