Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Fungerande, stabila familjer är den viktigaste grunden för ett samhälle där människor känner sig delaktiga och inte isolerade i ensamhet, hävdar ledarskribenten. Foto: Pixabay

Politiken kan aldrig ersätta civilsamhället

Ledare · Publicerad 00:00, 10 sep 2018

Den här texten skrivs före valdagen 9 september så jag har inte kunskap om valresultatet. Hur det än går bör vi som kristna be för regeringen och regeringsbildningen och att det ska gå bra för partierna i riksdagen att komma överens.

Det är viktigt att en dag som denna bli påmind om politikens begränsningar. Kyrkor och församlingar brukar räknas in i det som kallas civilsamhället, tillsammans med en rad andra organisationer, som till exempel idrottsrörelsen, miljörörelsen, näringslivsorganisationer och facket. Politiken kan aldrig ersätta civilsamhället. Däremot kan politiken stötta eller motarbeta civilsamhället.

Kyrkor och församlingar är en viktig del av detta civilsamhälle. När kyrkan utför sitt uppdrag och förkunnar evangeliet och gör lärjungar utför man en stor samhällsnytta. När människor blir hjälpta ur missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa genom mötet med Jesus, innebär det stora vinster för samhället som helhet. Inte bara för den berörda personen och närmast anhöriga. När kristna församlingen utför sitt uppdrag gör man insatser för samhället som politiken aldrig skulle klara av.

En annan grundsten i samhället är familjen. Den talas det inte mycket om i en valrörelse. När familjefrågor tas upp i politiska debatten handlar det mest om bidrag och barnomsorg. Familjeupplösningen är dock en av Sveriges största samhällsproblem. Politiken handlar oftast om att lindra symptom hellre än att ta tag i rötterna till problemet.

Ett exempel på detta är politiska diskussionen om ungdomsvåld och gängkriminalitet i vissa invandrartäta bostadsområden. Ett parti förordar ett stopp för invandringen för att lösa problemet. Ett annat parti förordar mer poliser och hårdare straff. Ett annat parti förordar fler socialarbetare och lärartjänster.

Men alla missar grundproblemet. Den främsta orsaken till ungdomsvåld och gängkriminalitet är en kollapsad familj. Bland annat saknas en närvarande och stödjande pappa hos de tonårsgrabbar som blir kriminella.

Familjen behöver ges stöd genom att goda normer och värderingar genomsyrar samhället på alla nivåer. Politiken kan aldrig ersätta familjen, men man kan genom sina insatser försvåra för familjen eller ge ett stöd till familjen. Sveriges feministiska politik har ofta motverkat starka familjer genom en alltför individualistisk syn på kvinnor och män. Samhällets liberala sexualsyn och relativisering av kön bidrar också till att främja familjeupplösningen.

Ensamhet har lyfts fram i valrörelsen. Det var mycket positivt att Kristdemokraterna lyfte en sådan fråga i valrörelsediskussionerna. Sverige räknas som kanske världens mest individualistiska land, vilket leder till ensamhet i samhället.

Men även i denna fråga handlar det om familjeupplösningen. De nära relationerna krymper och blir färre när familjer splittras och individualismen tar över. Fungerande familjer, stabila familjer, är den viktigaste grunden för ett samhälle där människor känner sig delaktiga och inte isolerade i ensamhet.

Oavsett vilken regering vi får för de kommande fyra åren, är det angeläget att den verkar för att stärka och stötta civilsamhället, där kyrkor och församlingar är en viktig del.

En annan viktig utmaning är att driva en familjepolitik som inte styr över familjerna, men som kan främja familjesammanhållning och stabila äktenskap. Många krafter i vårt samhälle har verkat för att slå sönder familjer och äktenskap. Som kristna behöver vi be för att regering och riksdag verkar för att främja familjen och äktenskapet.

Familje- upplösningen är dock en av Sveriges största samhällsproblem. Politiken handlar oftast om att lindra symptom hellre än att ta tag i rötterna till problemet.

Guldstaty vid New York-domstol hyllar abort

USA. En cirka 2,5 meter hög staty i guld föreställande en kvinnofigur har placerats på en... måndag 6/2 13:00

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Bibliska namn populära hos nyblivna föräldrar i Norge

Norge. Bibliska namn har blivit allt vanligare i Norge under det senaste dryga årtiondet. Jakob och Noah... måndag 6/2 10:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00