Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Det är ett riskabelt steg att som parti överge sin en gång främsta hjärtefråga – barns rätt till liv – för att bli landets främsta abortförespråkare, vilket skedde när Ebba Busch presenterade ett pinsamt ”abortkontrakt med Sveriges alla kvinnor”, menar ledarskribenten. Foto: Ali Lorestani/TT

Pinsamma svenska reaktioner på abortbeslutet

Ledare · Publicerad 00:10, 29 jun 2022

Att Kristdemokraterna, för många år sedan nu, övergav sin främsta hjärtefråga – barns rätt till liv – har varit smärtsamt för många av partiets kärnväljare. Kanske har det också varit en belastning för partiet som man aldrig lyckats skaka av sig. Att överge en viktig ståndpunkt för att kunna passa in i ett regeringssamarbete ger sällan förtroendepoäng.

Men att därifrån gå till att bli landets främsta abortförespråkare är ett överraskande och riskabelt steg.

Det togs av Ebba Busch, när hon på måndagen presenterade ett pinsamt ”abortkontrakt med Sveriges alla kvinnor” som övriga partier uppmanades att skriva under.

Utspelet, i den mån det lyckades tränga igenom mediebruset, möttes med den löjets reaktion det förtjänade. ”Sveriges alla kvinnor” betackar sig säkerligen för Buschs ogenomtänkta förslag, de vill inte bli behandlade som en kollektiv massa i händerna på publicitetssökande politiker. Många av dem är därtill engagerade i den prolife-våg som drar över världen och som Ebba Busch tydligen missat.

Hon hade möjligheten att presentera en självständig och genomtänkt kommentar till det viktiga förändringssteg som beslutet i USA:s Högsta domstol innebär, men valde att använda denna seger för livet på sämsta tänkbara sätt, som ett illa genomtänkt medieutspel i den svenska valrörelsen.

En annan partiledare som snabbt såg chansen att verka handlingskraftig i valrörelsen var Annie Lööf (C), också hon ledare för ett parti som en gång stod på livets sida. I abortomröstningen 1975, där partierna enats om fri röstning, valde en stor Centermajoritet, däribland den blivande partiledaren Torbjörn Fälldin, att säga nej till lagförslaget om fri abort.

I en Facebook-reaktion på beslutet i USA föreslår nu Lööf att aborträtten ska skrivas in i svensk grundlag.

Såväl Centern som Kristdemokraterna är partier som ofta pläderat för att politiska beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt; Kristdemokraterna har ofta hänvisat till EU:s subsidiaritetsprincip, som innebär just detta. Och för Centerns del har den lokala demokratin under många år varit en del av Centerideologin, där ord som decentralisering, närdemokrati och lokalsamhälle skapat bilden av ett parti som vill ge medborgarna ökad makt och inflytande.

Borde inte dessa partier då uttrycka tillfredsställelse över att ett stort land som USA återger självbestämmandet i en central fråga till de delstater som formar landet? Beslutet i Högsta domstolen är ju en seger för den lokala demokratin och för de medborgaruppfattningar som råder i de olika delstaterna.

Och framför allt: Borde inte viktiga beslut föranleda seriösa analyser och kommentarer?

Att överge en viktig ståndpunkt för att kunna passa in i ett regeringssamarbete ger sällan förtroendepoäng.

Andligt skeende i Norge växer – flyttar till större lokaler

Norge. Från bara några få till hundratals besökare. Det andliga skeendet fortsätter i det norska samhället... söndag 28/5 08:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00