Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Partiledare Ebba Buschs utspel om ett abortkontrakt är ett led i KD:s radikala omsvängning i abortfrågan och andra familjefrågor. På sikt innebär det att KD sannolikt kan komma att ändra uppfattning även på andra kontroversiella områden, menar ledarskribenten. Foto: Ali Lorestani/TT

Nej, regeringen, ”aborträtten” är inte i behov av att stärkas

Ledare · Publicerad 00:10, 11 mar 2023

I veckan meddelade regeringen, via debattartikel i Expressen, att rätten till abort ska skyddas i grundlagen. De fyra samarbetspartierna som står bakom Tidöavtalet har enats om att ”en grundlagsutredning ska utreda hur aborträtten kan stärkas” och att förslag ska arbetas fram ”om hur kvinnans rätt till abort kan ges skydd i regeringsformen”.

Utspelet är väntat och kommer inte som en överraskning. Förslaget om att grundlagsskydda rätten till abort var en del av valrörelsen 2022.

Att däremot Kristdemokraterna skulle ställa sig bakom förslaget är, sett i historiens ljus, märkligt. I det medicinsk-etiska programmet, som fortfarande finns på partiets hemsida, står det tvärtom:

”Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter. Det absoluta och okränkbara människovärdet är således knutet till människans existens, från tillblivelsen till livets slut. Mot denna bakgrund anser vi att rätten till liv ska grundlagsfästas.”

Påståendet att det finns ett behov av att stärka aborträtten i Sverige klingar falskt. Samtliga partier i riksdagen bejakar aborträtten, alla stora mediehus i Sverige är villiga att när som helst starta drev gentemot den som ifrågasätter – eller ens misstänks ifrågasätta – status quo i abortfrågan, och det är bara runt 5 procent av befolkningen som önskar en mer restriktiv abortlag.

Få lagar sitter säkrare i Sverige än abortlagen.

Regeringen upprepar det många gånger vederlagda argumentet att frågan handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp. Om det vore fallet skulle vi förstås ha fri abort fram till förlossningen. Men frågan handlar inte om kvinnans rätt till sin kropp utan om barnets rätt till sin kropp. Abortlagen fråntar barnet den rätten från befruktningen fram till vecka 22, för att därefter bejaka den.

Genom att föra upp aborträtten på grundlagsnivå önskar regeringen likställa frågan med ”skyddet av rättsstaten, av demokratin och av oberoende domstolar”. Aborträtten skulle därmed bli en del av själva utgångspunkten för det demokratiska samhället och lyftas bort från det vanliga meningsutbytet. Kritik av abort hamnar då i samma kategori som kritik av demokratin.

Men det är en farlig utveckling om politiker ska grundlagsfästa vad vi medborgare ska tycka i enskilda etiska frågor.

Få väljare finner ett politiskt parti vars förslag helt och hållet överlappar med de egna övertygelserna. Det innebär att man måste prioritera vilka frågor som ska få störst inflytande över det egna partivalet. Utvecklingen de senaste åren innebär att det i riksdagen i dag inte finns något parti för en traditionellt värdekonservativ röst och valet av parti får då göras utifrån andra frågor.

Kristdemokraternas radikala omsvängning i abortfrågan och i familjefrågor som rör barns rätt till sitt ursprung utgår från den i dag dominerande individualismen. Inget får övertrumfa den vuxna individens önskningar. På sikt innebär det att Kristdemokraterna sannolikt kommer att ändra uppfattning på andra kontroversiella områden, som frågor kring könsbyte och frågor om dödshjälp. Logiken i nuvarande positionsförflyttningar pekar i den riktningen.

Den sekulära kulturen driver på i dessa frågor just utifrån individualismen som det enda normerande perspektivet. Om man gett den radikala individualismen rätt i abortfrågan finns det ingen anledning att på sikt säga något annat i frågan om dödshjälp.

Det finns en tragik i de avslutande orden i regeringens debattartikel. Abortfrågan påstås handla om ”rätten till sin egen framtid”. Alla inblandade får dock inte den rätten.

Men det är en farlig utveckling om politiker ska grundlagsfästa vad vi medborgare ska tycka i enskilda etiska frågor.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00