Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Statsminister Stefan Löfven träffar Indiens premiärminister Narendra Modi i Bombay i februari. Foto: Tobias Österberg / TT

Naivitet och religiös tondövhet

Ledare · Publicerad 00:01, 9 mar 2016

Sverige lider av religiös tondövhet. Religiös tro och liv har trängts allt längre ut i marginalen, till att i dag ha blivit enbart en kuriositet i samhällets utkant.

En sådan hållning blir dock problematisk när vi ska förstå vår egen historia och vårt tusenåriga kristna arv. Svårigheterna blir än värre när svensk sekularism möter andra kulturer. Världen idags konfrontation av Arlas oförståelse inför innebörden av yoga samt yin och yang är ett belysande exempel. De som utan närmare eftertanke tar in österländska symboler och tekniker gör det kanske normalt som ett försök att framstå som lite öppet exotisk. Men om avsändaren helt vantolkar det budskap man själv förmedlar riskerar man i stället att framstå som oengagerad och oinformerad.

Stefan Löfvens statsbesök i Indien härom veckan illustrerar samma tondövhet. När statsministern – ledaren för det parti som mer än andra har motat bort religionen ur samhället – gör ett gemensamt uttalande med den indiske premiärministern Modi om ”fördelarna med att praktisera yoga” blir situationen närmast obegriplig. Speciellt när man betänker att Modi tillhör det hindunationalistiska partiet BJP, med ett uppenbart religiöst fokus.

Så här ligger det till: yin och yang är den yttersta grunden i taoistisk filosofi, de två andliga krafter som styr tillvaron. Yoga är frälsningsvägen i hinduismen. Det finns olika slags yoga, men samtliga syftar till att människan ska bryta sig ur återfödelsens kretslopp och förenas med världssjälen Brahman. Yogan och hinduismen är lika intimt sammanflätade som Första maj och arbetarrörelsen.

Det är i sådana här situationer som världsbilderna kolliderar. När ett gudlöst Sverige obekymrat reducerar religioner och dess traditioner till mysiga hälsoövningar förminskar man dem till något annat än de i grunden är. Religionshistorikern David Thurfjell berättar om när han besökte invigningen av ett buddhistiskt center i Sverige. Kommunpolitikerna var eld och lågor över denna satsning, som de menade handlade om kulturutbyte och folkhälsa. När Thurfjell däremot frågade en av munkarna fick han utan omsvep svaret att syftet var att sprida buddhismen i Sverige.

Sveriges oförstående sätt, att ta in inslag från andra kulturer samtidigt som man tar bort själva kärnan, är inte bara generande naiv. Det blir samtidigt en form av kulturimperialism. Ungefär som att vi farbroderligt klappar andra kulturer på huvudet och säger att det religiösa stadiet, det går över med tiden ska du se. Då kommer även ni outvecklade människor att inse att det där med andlighet bara är en uppiggande krydda i en annars strikt materialistisk tillvaro. En sådan hållning innebär dock att talaren placerar sig själv i en position där man själv anser sig stå på kulturens topp, samtidigt som man viftar bort inslag som den andre håller för omistliga.

Sverige brukar gärna lansera utbildningssatsningar i normkritik och liknande frågor som bejakar den svenska hyperindividualismen och motarbetar det som representeras av vår kristna tradition. Men den som inte känner sig själv och sitt eget arv kan inte heller förstå andra. En lämplig strategi om Sverige vill få respekt i omvärlden vore därför kanske att utlysa en nationell folkbildningskampanj om vad världsreligionerna verkligen undervisar.

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00