På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Röda torget, Moskva. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

Motvärn mot ryskt missionsförbud

Ledare · Publicerad 00:01, 20 jul 2016

I dag träder Rysslands nya stränga lag mot missionsverksamhet i kraft. Ledare för protestantiska samfund och församlingar har agerat aktivt för att förmå Putin att inte skriva under den lag som i princip förbjuder all kristen förkunnelse utanför kyrkportarna. Presidenten lät sig dock inte rubbas, och Ryssland anno 2016 bär nu stora likheter med Sovjetunionen för 50 år sedan.

Omvärlden – Sverige inkluderat – bör reagera kraftfullt på det här schackdraget. Det vore lämpligt av Margot Wallström att göra ett skarpt utspel mot den här inskränkningen av religionsfriheten i Ryssland. Men hittills har det varit tyst. Just denna mänskliga rättighet brukar tyvärr vara ganska lågt prioriterad i den svenska utrikesministerns uttalanden.

Det finns två diken när det gäller svenska reaktioner på Rysslands utveckling under Putin. Sekulära svenska opinionsbildare har länge förmedlat intrycket att huvudproblemet i Ryssland är landets så kallade homolag. Ganska få svenskar känner till det egentliga innehållet i lagen, som innebär ett förbud av informationsspridning till barn om icke-traditionella samlevnadsformer. Det kan absolut diskuteras om den här lagen är en acceptabel begränsning av yttrandefriheten. Men samtidigt är den bara ett smalt spår i Putins övriga allvarliga begränsningar av demokratin, öppenheten och mänskliga fri- och rättigheter i stort.

I det motsatta diket finns kristna som har försökt vifta bort Putins agenda med att han ju trots allt vill försvara en traditionell moral, ofta i samsyn med rysk-ortodoxa kyrkan. Även den hållningen är dock alltför naiv. Det finns inga tecken på att president Putin någonsin har velat befästa just kristna värden. Snarare vill han försvara det som kan betraktas som traditionellt ryska värderingar. Tanken går osökt till Almedalsveckans återkommande tal till försvar för det något dimmiga begreppet ”svenska värderingar”.

Det finns flera länder som genom historien har tagit till drastiska grepp för att försvara just sitt lands värderingar mot det man betraktat som en hotfull omvärld. Men huvudfrågan är naturligtvis inte vilket land olika värderingar kommer ifrån. Det centrala är vilka värderingar som på sikt håller att bygga ett samhälle på. De bibliska värden som västerlandet vilar på på framträder här fortfarande som den stadigaste grunden för framtiden – både för Sverige, Ryssland och för resten av världen.

Lagar som inskränker religionsfriheten kan ha ack så välmenta motiveringar, i det här fallet att motverka terrorism. Men de goda intentionerna helgar inte medlen, som i verkligheten mest tycks vara metoder att försöka stoppa alla influenser från väst – en nationalistisk strategi som nu tyvärr drabbar även inhemska ryska kristna.

Flera svenska missionsorganisationer har redan avbrutit projekt i Ryssland i väntan på hur hårt staten kommer att slå till mot initiativ som kan betraktas som missionerande. När nu möjlighet­erna för ryska församlingar och enskilda att förkunna evangeliet om Jesus begränsas, kan vi utanför Ryssland åter behöva ta upp den förbön och det engagemang som västerländska kristna visade sina trossyskon i det kommunistiska Sovjet. Vi kan samtidigt hoppas att Jesu trädgårdsmästerliga ord uppfylls, att när ett träd blir beskuret, så kan det med tiden leda till att det får bära mer frukt.

Ryssland anno 2016 bär nu stora likheter med Sovjet-unionen för 50 år sedan.

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier