Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Lokala partigrupper inom Centern vill se ökat fokus på landsbygden. (Bild från Ludvika.) Foto: Ulf Palm/TT

Landsbygdscentern höjer upprorsfanan

Ledare · Publicerad 00:10, 8 feb 2022

Centerledningen gjorde för ett antal år sedan bedömningen att det fanns en grupp väljare som kunde betecknas som borgerlig vänster, framför allt bland storstädernas liberaler och moderater.

Genom att placera sig i ett kulturellt vänsterläge, samtidigt som man stod för marknadsliberala värderingar, kunde man med framgång attrahera denna grupp.

Men samtidigt tappade Centern väljare bland kärntrupperna på landsbygd och mindre orter. Det har nu lett till lokala uppror, där till exempel partiet i Center­dominerade Orsa går till val under beteckningen Orsacentern – ett uttalad markering mot moderpartiet på riksplanet.

Även Socialdemokraterna har tappat tidigare ointagliga landsortsfästen.

En viktig valstrid kommer att stå i lands- och glesbygd.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00