Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Oregon är en av USA:s mest liberala delstater, med dödshjälp som ett av alla normöverskridande projekt. Nu är de först i USA med att också tillåta innehav av tunga droger, skriver Per Ewert. Foto: /AP/TT

Lagligt heroin i Oregon ett tecken på liberalism som gått överstyr

Ledare · Publicerad 00:10, 18 feb 2021

Delstaten Oregon är i samhällsdebatten främst känd som modell för dödshjälp. Men delstaten är också generellt en av USA:s mest liberala, där dödshjälpen bara är ett av alla normöverskridande projekt. Nu i februari blev de först i USA med att tillåta innehav av tunga droger.

De samlade vägvalen i Oregon illustrerar dessvärre också baksidan av en liberal agenda utan slutpunkt.

1973 blev Oregon först i USA med att tillåta innehav av marijuana. 2014 tilläts också användning av drogen, vilket öppnade en drogliberal trend, där i dag endast ett fåtal stater har kvar ett totalförbud mot marijuanabruk. 

Ledande förespråkare förklarar visserligen att man inte alls har för avsikt att tillåta missbruk av tunga droger, men faktum kvarstår att från den 1 februari kan polisen i Oregon inte längre gripa personer som bär 40 enheter LSD, två gram kokain eller ett gram heroin. Den drogliberala trenden är odiskutabel, och man måste vara tämligen blind för att inte se riskerna.

Oregons rättsväsende gör prognosen att antalet drogrelaterade rättsfall nu kommer att minska med 90 procent. Men ett lägre antal gripanden och fällande domar är naturligtvis inte samma sak som att de destruktiva gärningarna i ett samhälle minskar. Tvärtom. Och detta är den stora baksidan med en långtgående liberal grundsyn. 

Slutpunkten på en sådan utveckling är slagorden från förra årets Black Lives Matter-demonstrationer om att avskaffa polisen. Men all erfarenhet visar att när rättsstaten viker undan är det inte den harmoniska utopin som inträder. När polis och rättsväsende tackar för sig ersätts den tvärtom av våld och kaos. När herden drar sig tillbaka uppnår fåren ingen trygg frihet – de blir slukade av vargen.

Ett moget samhälle måste vara starkt nog att stå emot liberala krav på att lagstiftaren alltid ska tillmötesgå individens önskningar. Dödshjälp och droger är bara två exempel i raden. Om individen kräver att samhället ska bejaka företeelser som leder till missbruk, mänsklig misär och i slutänden död, då behöver lagstiftande församlingar ta rollen som den vuxne i rummet och sätta upp sådana gränser som skyddar både individ och samhälle.

USA:s myndighet för drogmissbruk har accepterat lagförändringen i Oregon, men påminner samtidigt om att avkriminaliseringen måste följas av andra begränsande åtgärder för att inte ge ökade problem, ”eftersom ju mer åtkomlig en drog är, desto troligare är det att någon plockar upp den”.

Ett barn skulle nå samma slutsats. Vi borde förvänta oss mer av vuxna lagstiftare.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00