Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Om aktivisterna på E4:an hade förstått att hela jorden bärs upp av Gud själv så hade de kanske valt ett mer konstruktivt sätt att ta ansvar för klimatet, menar ledarskribenten. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare · Publicerad 00:10, 22 sep 2022

Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som följd. Det är ett färskt exempel på hur dagens miljökamp ibland urartar i ren galenskap.

Alarmism och panikåtgärder är farligt och destruktivt. Även de skyhöga el- och bränslepriserna är delvis ett resultat av samma drivkrafter. Här är det politiker som – av ideologiska skäl eller skrämda av smältande isar och värmeböljor – tvingar fram förändringar i en fart som gör samhället extremt sårbart. 

Engagemang för planeten är förvisso både sunt och viktigt och det kan även motiveras ur kristen synpunkt. Men den världssyn som driver vår tids makthavare och miljöpolitik är inte alltid biblisk. Den är snarare en ateistisk föreställning om att jorden ska bestå i miljoner och miljarder år och att allt hänger på att vi lyckas stoppa klimatförändringarna. Nu! 

I strävan att rädda mänskligheten greppar man efter snabba lösningar. Det blir spektakulära E4-aktioner eller drastiska politiska beslut om snabb energiomställning. Som när Tyskland valde att göra sig helt beroende av Rysslands gas för sin egen energiförsörjning.

Visst behöver vi ta vårt ansvar för miljö och klimat. Men människan borde samtidigt fråga sig: Hur närmar vi oss miljöns Skapare, han som – enligt den Bibel och tro som gett upphov till hela vår tideräkning – uppehåller hela kosmos?

Vi borde fundera mer över vad han förväntar sig av oss, vad som toppar hans agenda och som behagar honom. Är det ännu högre koldioxidskatter och reduktionsplikter? Kanske. Vad vi vet säkert är att han lämnat tio budord till människan och att dessa ligger fast.

Buden visar vad som är viktigt för Skapelsens Gud, vad han prioriterar. Dit hör exempelvis äktenskap och familj, liksom godhet, hederlighet och trohet. På några decennier har vårt land flyttat långt från dessa värden som är Skaparens ideal för mänskligt liv. I stället frodas sådant som han avskyr, såsom våld, otrohet och avguderi. 

Uppror mot Skaparen orsakar problem i skapelsen. Enligt Bibeln är ”regn i rätt tid” ett uttryck för Guds välsignelse över ett land (5 Mos 11:14). Regn i ”fel tid”, exempelvis torka och översvämning, kan på samma sätt vara ett resultat av att folken överger Gud. 

När Bibeln talar om synder som påverkar skapelsen och miljön gäller det primärt inte om man tar bilen till jobbet i stället för cykeln. Däremot visar Bibeln att synder mot Guds tio budord – alltså mord, stölder, otrohet och andra synder – sätter avtryck i naturen, att detta påverkar själva den fysiska miljön negativt. Hosea 4:1–3 skriver apropå sådan synd: ”Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås”. 

En politik som förvaltar och värnar miljön har bibliskt stöd (1 Mos 2), och vi behöver förvisso bygga samhällen med långsiktig hållbarhet. Men för att inte hamna i alarmism och förhastade åtgärder – som riskerar att skjuta sönder hela ekonomier och orsaka enorm skada – behövs en bredare bild. Dit hör inte minst den förståelse som finns i vår civilisations viktigaste andliga urkund: Bibeln.

Den konstaterar att skapelsens livslängd är begränsad, att det finns en början och ett slut. Bibeln säger att jorden och himlarna ska ”nötas ut som kläder” och att Guds Son själv ska ”rulla ihop den som en mantel” (Hebr 1:11–12). Han, Guds Son, uppehåller allt med sitt eviga ord.

Det betyder att jorden och dess öde inte hänger på en liten skör tråd. Tvärtom, den bärs upp av Gud själv. 

Om aktivisterna på E4:an förstått det hade de kanske valt ett mer konstruktivt sätt att ta ansvar för klimatet.

Regn i ”fel tid”, exempelvis torka och översvämning, kan vara ett resultat av att folken överger Gud.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Pingstledare ska inspireras, utrustas och utmanas

Konferens. Den årliga konferensen Pingst Ledare är till för alla som i pingstförsamlingar runt om i Sverige... lördag 24/9 18:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier