Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

I en sexfixerad värld behöver renhet förkunnas

Ledare · Publicerad 00:00, 8 feb 2020

Världen idag har rapporterat om att Anglikanska kyrkan återigen slagit fast kyrkans sexualetik. Äktenskapet är en livslång förening mellan en man och en kvinna, erhålls genom löften och är den rätta ramen för sexlivet, uppger kyrkan.

När en av de världsvida historiska kyrkorna påminner om detta har det en extra tyngd och man inser återigen att svensk debatt ofta är mycket marginell i ett globalt perspektiv. Förr var den strikta sexualmoralen en biologisk och juridisk nödvändighet då det inte fanns fungerande preventivmedel och då abort var förbjudet och faderskapstester ännu inte var uppfunna. Det var nödvändigt att kunna fastställa vem som var förälder och vilka som var arvingar.

Anglikanska kyrkan påminner om att klassisk kristen sexualetik handlar om mycket mer än juridik. Det handlar om hur Gud har bestämt att vi ska leva tillsammans som människor.

Bibelns och kristna kyrkans sexualetiska förhållningsregler gäller lika mycket för nutidsmänniskan. Den trogna och livslånga äktenskapliga gemenskapen är den bästa kontexten för sexuellt samliv.

Vi lever i en tid med stark sexfixering. Det är ett tema som präglar filmvärlden, medier, ungdomskultur och mycket annat.

Det är dock Gud som har skapat oss till sexuella varelser och med en sexuell dragning mellan könen. Den är till för vår glädje och för att bygga en stabil och livslång relation med vår make eller maka, men den är också en drivkraft för att vi ska skaffa oss barn. Denna gåva kan dock missbrukas och gå överstyr.

Vår tids sexfixering utmanar oss troende – att leva rent i denna värld är en utmaning. En utmaning är den äktenskapliga troheten. De flesta människor håller med om att äktenskaplig trohet är en viktig norm, och i kristna kretsar är det mer eller mindre en självklarhet.

När filmvärlden ständigt exploaterar otroheten gör man det oftast med ett viktigt negativt perspektiv, otrohet lockar till avundsjuka, intriger, lögner och i värsta fall mord.

Den svåraste utmaningen mot äktenskaplig trohet i vår tid är nätpornografin som är mycket mer lättillgänglig än i 60- och 70-talets porrbutiker. Porren attraherar i första hand män. Att konsumera nätporr är synd – det handlar om en viss form av prostitution, även om det inte är en fysisk handling.

Att bevara den äktenskapliga troheten förutsätter också att man värnar om det äktenskapliga samlivet och gemenskapen. Samtidigt kräver det att man inte släpper in andra av motsatt kön för nära inpå livet.

Billy Grahams klassiska regel om att inte vara ensam i ett rum med någon av motsatt kön är en praktisk regel för att inte hamna i otrohetsaffärer. Att alltid uppträda varsamt och respektfullt mot motsatta könet är viktigt för att förebygga otrohet. Flört utanför äktenskapet är en dörr som måste stängas.

Att vänta med sex till äktenskapet kräver också att man umgås och relaterar på ett vist sätt. Om man vill satsa på en livslång relation är det klokt att börja med att lära känna varandra – att vänta med sex är bra för att bygga upp en stark relation som håller i längden. Det finns många sätt att lära sig att uttrycka kärlek till varandra innan man börjar med äktenskapliga sexlivet.

Det är skillnad på att prata om kristna ideal och att leva efter dem. Kristus är syndarens vän, och skriften uppmanar oss att bekänna synder för varandra. Att tona ned synden är allvarligt, men bekännelse och omvändelse är alltid en möjlig väg framåt. Det finns alltid en väg tillbaka efter ett kraschat äktenskap.

Den kristna kyrkan måste låta nåd och förlåtelse gå hand i hand med en tydlig förkunnelse om renhet och trohet.

Den svåraste utmaningen mot äktenskaplig trohet i vår tid är nätpornografin som är mycket mer lättillgänglig än i 60- och 70-talets porrbutiker.

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...