Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Ska händelsen i Göteryds kyrka bli gnistan till ett nytt heligt uppror mot orimliga pålagor och förväntningar från statsmakten i pandemins Sverige 2021, undrar ledarskribenten. Foto: Kent Olsson/Wikimedia Commons

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg i Sverige

Ledare · Publicerad 00:10, 15 apr 2021

”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen kvinna som hade fått veta att en kyrka i hennes stad brutit mot den så kallade åttaregeln. Uppgifterna kommer från en trovärdig källa och säger något om det speciella klimat som skapas i pandemins tidevarv. 

Självklart är Folk­hälso­myndig­hetens restriktioner till för att följas, men samtidigt måste man fråga sig: vad är det för samhällsklimat som odlas, också bland kristna, i tider som dessa? 

I länder som Kina är man en god medborgare om man polisanmäler kristna som möts till olagliga gudstjänster. Och då handlar det inte om att stoppa en allvarlig pandemi utan om det enkla faktum att kristna möts utan statsmaktens insyn. Som kristna i Sverige får vi se upp så att pandemin inte resulterar i ny misstro oss kristna emellan.

I Göteryd valde en präst nyligen att medvetet bryta mot pandemilagen genom att släppa in 14 personer, alltså sex fler än vad som tillåts i nämnda lag. ”Just då tänkte jag att den här personen behöver Jesus”, motiverade han till SVT sitt beslut att släppa in eftersläntrare. 

Han framhöll att man som präst alltid måste följa Gud mer än människor. Prästen menade vidare att om en lag går emot den grundlagsfästa religionsfriheten så trumfar grundlagen pandemilagen.

Han påpekade att med de regler som redan i dag gäller för handeln och för museer så hade kyrkan kunnat ta in 90 personer.

Händelsen i Göteryd anmäldes till länsstyrelsen, som dock valt att lägga ner ärendet. Detta sedan församlingen försäkrat att överträdelsen inte ska upprepas.  

Som kyrkor behöver vi så klart förhålla oss till rådande restriktioner. Samtidigt finns en stor och växande frustration bland många troende och församlingar. Varför ska vi särbehandlas och varför ska vi – trots att vi ofta har stora lokaler och kan garantera smittsäkra samlingar – stå med mössan i handen? Hamna i strykklass?

I Småland, där Göteryd ligger, startade en gång det historiska Dacke­upproret mot statsmakten. Ska händelsen i Göteryds kyrka måhända bli gnistan till ett nytt heligt uppror mot orimliga pålagor och förväntningar från statsmakten i pandemins Sverige 2021? Har det blivit dags för kristna församlingar att växla upp sin kamp mot statlig nedstängning av svenskt gudstjänstliv, dags att starta juridiska processer mot orimliga förbud och kräva en återgång till grundlagen?

Detta är vad kristna aktörer gjort i länder som USA och Frankrike med goda resultat.

Regering och Folk­hälso­myndig­het bör från och med nu väga sina beslut noga. Ett heligt Dacke­uppror kan stå för dörren.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00