Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

När man har diskuterat kriminalitet, psykisk ohälsa och mäns våld mot kvinnor, talas det ofta om behovet av fler poliser, fler kuratorer, fler psykiatriker och fler socionomer, skriver Stefan Swärd och menar att lösningen finns i fungerande familjer. Foto: Pixabay

Hela familjer kan lösa samhällsproblemen

Ledare · Publicerad 00:00, 24 aug 2019

Familjen är en grundsten i både samhället och den kristna församlingen. Stabila och väl fungerande familjer leder till såväl stabila och väl fungerande samhällen som stabila och väl fungerande församlingar.

Inom politiken har familjens värde ständigt nedvärderats. När man har diskuterat kriminalitet, psykisk ohälsa, mäns våld mot kvinnor, eller något annat samhällsproblem, talas det om det i termer av att det behövs fler poliser, fler kuratorer, fler psykiatriker, fler fängelser, fler socionomer, för att de ska lösa problemen. I väldigt stor utsträckning finns en icke fungerande familj bakom en stor del av de olika samhällsproblemen.

En väl fungerande familj är inte en garanti för att det inte ska uppstå några problem, men det är en garanti för att det finns engagemang och villighet att hjälpa till att lösa problem när de väl uppstår. Inom politiken är Kristdemokraterna det parti som mest har lyft fram familjens betydelse och eftersträvat en familjevänlig familjepolitik.

En familj kan se olika ut, men en grund är den trofasta kärleksrelationen mellan mannen och hustrun. Oavsett om det finns många eller få barn, många barnbarn eller få barnbarn, eller inga barn, är en kristen familj kallad till att sprida ljus, värme och vara vittnesbörd om Guds kärlek.

Djävulens planer är att slå sönder familjen och därför ligger attackerna ofta på att slå sönder relationen mellan mannen och hustrun. Det blir till skada för många inblandade när den relationen går sönder. Att leva ett heligt liv i gudsfruktan innebär att värna om den relationen, i både sitt eget liv och andras liv.

Utifrån kristen tro och Bibelns undervisning är inte äktenskapet enda alternativet och kallelsen. Bibelns undervisning lyfter fram singellivets möjligheter och välsignelse. Familjerna behöver vara öppna hem och en inkluderande gemenskap, och som också kan erbjuda en gemenskap för dem som lever som singlar. Man måste inte gifta sig för att uppleva ett meningsfullt liv, det är Bibelns klara budskap.

Den kristna församlingen är mer ett sjukhus än en färdig utställningsplats för färdiga helgon. När livet krisar behöver man församlingen mer än någonsin. Och församlingen behöver stå vid de berördas sida när livet krisar, och inte stöta ut. Den kristna visionen innefattar ett hopp inför framtiden, och upplevelsen av helande och upprättelse redan här och nu.

Men för att det ska vara möjligt måste man stå fast vid idealen och undervisa om normer och ideal. Nåd och sanning – båda behövs när vi arbetar med familjefrågor i församlingarna.

Guds plan och vilja är det trogna och livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna, och denna relation som grund för familjebildning. Det idealet ifrågasätts i dag från alla håll, även inom kyrkans värld. För att nu inte tala om Hollywood, politiska ungdomsförbund och i allmänna kulturdebatten. All statistik visar på en dramatisk ökning av skilsmässor bland aktiva kristna; i USA är skilsmässonivån bland evangelikaler på samma nivå som hos amerikaner i allmänhet.

Det räcker inte med att kyrkan bara predikar normer, vi måste också hjälpa människor att hantera äktenskapets kriser. Att utveckla trofasthet och att älska i nöd och lust görs inte med en automatik. Det behövs en förkunnelse i församlingen som värnar om detta, och en själavård som ger stöd för den hållningen.

Trots att vi lever i en tid av äktenskapets och familjens förfall, är det glädjande att det finns så många människor, även långt utanför kyrkans värld, som värnar om sina familjer och äktenskap, trohet och långsiktighet. Allt är inte nattsvart på detta område.

I väldigt stor utsträckning finns en icke fungerande familj bakom en stor del av de olika samhällsproblemen.

Kyrkoledare till politiker: Sätt inget tak för invandringen

Migration. Presidiet för Sveriges kristna råd uppmanar i ett öppet brev riksdagens samtliga partiledare att värna människovärdet och inte inskränka asylrätten....

Skulle rapportera om islamiskt center – utsattes för stenkastning

Brott. Journalister från SVT Uppsala har utsatts för stenkastning. Det skedde när ett tv-team skulle filma en intervju med personer som vill bygga ett...

Svårare för Netanyahu att sitta kvar

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. När de israeliska medborgarna gick till val till sin riksdag, knesset, för andra gången på fem månader uteblev även denna gång ett tydligt utslag. 

Svag fördel för Benny Gantz i rösträkningen

Israel. Valresultatet i Israel fortsätter att vara jämnt när rösträkningen i princip är klar. Benny Gantz parti, Blåvitt, har ett litet övertag, men det...