Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Att öppet stödja dem som få andra vågar försvara – såsom de ofödda – och att betala priset för att bilda opinion i människovärdig riktning, det väcker respekt som håller också in i framtiden, skriver Per Ewert. Foto: Jose Luis Magana/AP/TT

Granska aktivisternas moraliska ryggrad

Ledare · Publicerad 00:00, 13 aug 2020

Vi lever i paradoxernas tid – på många plan. Moralismen har detta år exempelvis blivit högsta mode, där skarpa domar utfärdas över personer och epoker före vår egen. Det paradoxala i detta är naturligtvis att just moralism är något som annars förkastas och förlöjligas – ofta av samma grupper som gärna själva sätter sig på både åklagarens och domarens plats för att bannlysa personer eller kulturella uttryck som inte passar i den postmoderna mall de själva för stunden råkar befinna sig i.

Den kristne etikprofessorn Robert P George berättade nyligen på sociala medier om ett experiment han brukar göra med sina studenter genom att ställa frågan hur de skulle ha ställt sig till slaveriet om de varit vita och bott i den amerikanska södern i mitten av 1800-talet. Föga förvånande brukar alla studenter entusiastiskt svara att de självfallet hade varit emot slaveriet och agerat för att avskaffa det.

Detta är naturligtvis nonsens, menar George – i verkligheten skulle nästan alla både ha accepterat och dragit personlig nytta av slavsystemet.

Det är lätt att utmåla sig som moraliskt överlägsen när det inget kostar, speciellt i efterhand när man vet vartåt historiens moraliska pil pekat.

Professor Georges huvudpoäng är att det finns ett lackmustest som kan visa om det är sannolikt att en genomsnittlig student skulle ha opponerat sig mot en dåtida orättfärdighet: Om de i sina liv i dag har stått upp för personer vars mänskliga värdighet förnekas av samhället, samtidigt som de insett att de som ett resultat av sin moraliska hållning skulle bli impopulära bland sin egen generation, förhånade av samhällets elit, överges av många vänner, få nedsättande etiketter klistrade på sig, samt riskera att bli hindrad i sin yrkesbana.

Om studenterna i dag tagit sådan aktiv moralisk ställning, trots motstånd från dagens kulturella elit, först då är deras hävdande av en historisk ryggrad värd något.

Tankeexperimentet är talande. Det är alltför lätt att som åskådare med facit i hand slå fast hur en politiker, en fotbollsspelare eller bara en vanlig förälder skulle ha agerat i en viss situation. Problemet är att vi aldrig har möjlighet att bedöma skeenden från utsidan. Vi står alltid mitt i historien, och vi måste välja väg utan att veta hur våra gärningar kommer att bedömas av kommande generationer.

Det är därför våra etiska val behöver fästas i något annat än en hastigt föränderlig tidsanda. Utan ett moraliskt rotsystem kan opinionens vindar blåsa aldrig så välmenande människor åt vilket håll som helst.

Och en fråga stämmer naturligtvis in extra tydligt på Robert P Georges exempel. Den västerländska kulturen har under det senaste halvseklet intagit en hållning där människor i sitt tidigaste stadium inte anses äga något människovärde, och aborter förändras därigenom från en etisk problematik till en självklar rättighet. Samtidigt är vi alla ytterst medvetna om vad priset kan bli för att lyfta rösten för att konfrontera eller bara lugnt problematisera en sådan grundsyn.

Nutida aktivister som vill påskina att man frimodigt skulle ha ställt sig på de förslavades sida under 1800-talet gör därför väl i att först utvärdera hur frimodigt man har försvarat exempelvis de ofödda barn vars värde avvisas i vår kultur. Att alltid ställa sig på samma moraliska position som etablissemanget för tillfället intar är i bästa fall ogenomtänkt, i sämsta fall direkt hyckleri.

Men att öppet stödja den som få andra vågar försvara, och att betala priset för att bilda opinion i människovärdig riktning, det väcker respekt som håller också in i framtiden.

Utan ett moraliskt rotsystem kan opinionens vindar blåsa aldrig så välmenande människor åt vilket håll som helst.

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...