Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

I en DN-artikel upprörs författaren Rebecka Kärde över ett uttalande av finansminister Elisabeth Svantesson (bild) angående Sveriges klimatmål, och Kärde undrar: ”Är hon ond eller bara dum?” Foto: Pontus Lundahl/TT

Förståelse – inte förnedring – krävs om Sverige inte ska falla isär

Ledare · Publicerad 00:10, 24 nov 2022

Historiskt har Sverige präglats av enhetlighet. Det gäller inte enbart i frågan om religion, med tusen år av kristen tro och fyra hundra år av luthersk statskyrka. Det gäller på andra områden också. Etniskt, språkligt och kulturellt har vårt land i hög grad varit ett enhetssamhälle. 

Men de senaste 50 åren har Sverige, i rasande fart, förändrats. I dag är vi ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle.

Snabba samhällsförändringar ställer krav på medborgarna. Det gäller inte minst förmågan att kunna tala med varandra, trots växande avstånd på områden där det tidigare fanns mer av en självklar gemenskap.

Tyvärr finns det många tecken som visar hur vi alltmer talar förbi varandra i det offentliga samtalet och väljer fördömandet framför att, åtminstone som ett första steg, försöka förstå.

I måndags publicerade DN en artikel av Rebecka Kärde, ”Samtiden börjar likna en farsartad mardröm”. Rebecka Kärde är uppmärksammad författare som 2018 tilldelades Svenska Akademiens kritikerpris och samma år blev invald som en av fem externa ledamöter i Svenska Akademiens nya Nobelkommitté.

Hon vet alltså mer om språk och kommunikation än de flesta av oss.

I artikeln upprörs Kärde över den nya regeringens politik. Dess budget gör att en ”tänkande människa står handfallen”. Framför allt gäller det klimatmålen. Finansminister Elisabeth Svantessons provocerande kommentar i SvD om att uppnå klimatmålen – ”Gör vi det inte så gör vi det inte” – får Kärde att avsluta sin artikel med frågan: ”Är hon ond eller bara dum?”

Den frågan utgör en tydlig illustration av det offentliga samtalets karaktär i dag. Om du inte håller med mig beror det på karaktärsbrister hos dig. Ett samtal som borde handla om fakta, argument, idéer och praktisk verklighet reduceras till en fråga om karaktär: Vad är du, ond eller dum?

Den som läser intervjun i SvD med finansministern ser att det för henne inte handlar om att negligera klimatet, utan om prioriteringar. I en tid av krig och inflation måste vardagen för människor fortfarande fungera. Därför handlar det om ”målkonflikter.”

Poängen här är inte att säga något om regeringens klimatpolitik, utan att ställa frågan om villkoren för samtal och debatt i frågor där vi inte är överens. Ett öppet och demokratiskt samhälle bygger på att intelligenta och goda människor kan komma till olika slutsatser i viktiga frågor.

Därför bör försöken att förstå gå före impulsen att fördöma och förnedra, argument bör få företräde framför avsky. Annars faller det pluralistiska Sverige isär.

Ett samtal som borde handla om fakta, argument, idéer och praktisk verklighet reduceras till en fråga om karaktär: Vad är du, ond eller dum?

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00