Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

På senare år har ett flertal böcker getts ut på temat rättssamhällets förfall och enskilda medborgares utsatthet. Senast i raden är Björn Frimans Tiga är silver, tala är guld, om den rättsprocess han själv utsattes för på undermålig bevisföring. Foto: Lisa Carlbäck

Fängslad företagare avslöjar brist i svenska rättssystemet

Ledare · Publicerad 00:10, 17 nov 2022

En rad böcker under senare år har skildrat rättssamhällets förfall och enskilda medborgares utsatthet. I boken Jakten på Karl Hedin, av Björn Törnvall, beskrivs den brutala behandling som företagaren Karl Hedin utsattes för efter anklagelse på mycket svaga grunder för jaktbrott. Bevis saknades, men det blev efter flera år ändå åtal.

Först i dagarna har Hedin och fyra medåtalade helt friats, genom att hovrätten fastställde tingsrättens friande dom.

Förre JK Göran Lambertz har i boken När sanningen inte räcker beskrivit rättssamhällets ovilja att utreda vad som faktiskt hänt när han drabbades av en falsk anklagelse om sexuellt övergrepp. Först när hans advokat lyckades ta fram graverande men raderade uppgifter från anmälarens mobil lades ärendet ner.

I dagarna har ännu en bok på temat rättsskandal kommit ut, Björn Frimans Tiga är silver, tala är guld. Här får vi möta det framgångsrika börsnoterade företaget som tvingades begära sig självt i konkurs efter anklagelser om momsbrott som begåtts i ett annat företag. Vd:n Björn Friman själv tvingades avtjäna ett 18 månader långt fängelsestraff på mycket svaga grunder. Åklagaren ansåg att Friman borde ha insett att det pågick oegentligheter i ett annat företag.

Det räcker tydligen inte att göra allt rätt. Företaget hade anställt en särskild ekonomiansvarig med tjugo års anställning inom Skatteverket. Det fanns inga anmärkningar på företagets redovisning, och Björn Friman själv hade täta kontakter med skattemyndigheten för att säkerställa att det inte fanns några fel i leverantörers momshantering.

Genomgående hade han fått grönt ljus från myndigheten, fram till mars 2017 då Friman, trots avsaknad av egen vinning, delgavs misstanke om grovt skattebrott, som han senare också åtalades och dömdes för.

Björn Friman har under resan genom rättsväsendets instanser fått ett stöd från juridisk expertis som borde ha vägt tungt. I hovrättens dom på 18 månaders fängelse har rättens ordförande, Monika Sörman, skrivit sig skiljaktig, det vill säga gått emot den dom som övriga rätten beslutade om. Hennes slutsats var att Friman borde frikännas.

Inför överklagandet till Högsta domstolen hade tidigare justitierådet och ordföranden i HD, Johan Munck, gjort en analys som visade att det inte fanns grund för att fälla Friman. Inför en senare resningsansökan fick Friman spontant stöd av skatterättsprofessorn Teresa Simon-Almedal, som också offentligt hävdade att han borde frikännas.

Men kvalificerade bedömningar väger uppenbarligen lätt i dagens rättssamhälle. Det tycks inom domstolsvärlden finnas en attityd av maktfullkomlighet, där man står över såväl lagen som krav på bevisning. De fall som beskrivs ovan gäller personer som hade möjlighet och resurser att påtala de övergrepp de anser sig utsatta för. Det måste finnas många andra som dömts på svaga grunder men som saknat den möjligheten och tvingats uthärda åtal och straff utan att kunna göra sin röst hörd.

Dags alltså för en ordentlig utredning av hur det svenska rättsväsendet fungerar och en upprustning av medborgarnas rättstrygghet.

Det måste finnas många andra som dömts på svaga grunder men som saknat den möjligheten och tvingats uthärda åtal och straff utan att kunna göra sin röst hörd.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Tre skäl till Kinas hårda covidregler

Covid. Som en annan planet. Så beskriver kineser fotbolls-VM som pågår i Qatar och som visas på statliga... måndag 28/11 12:50

Dubblad ISK-skatt – trots löfte från regeringen

Budget. Skatten på ISK-sparande blir dubbelt så hög nästa år på grund av att statslåneräntan höjs.... måndag 28/11 10:00