Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Industrin är den stora energiförbrukaren och ger ifrån sig stora mängder skadliga utsläpp – men det döljs genom tal om elbilar och plastpåsar, och dessa grupper går fria från miljöanklagelser, påpekar ledarskribenten. Foto: Pixabay

Ett miljökrig riktas mot stora medborgargrupper

Ledare · Publicerad 00:00, 5 aug 2022

Det pågår ett miljökrig mot de stora medborgargrupperna i det västerländska samhället och mot basen och förutsättningen för deras överlevnad. Det finns två grupper, en liten och en stor, som pekas ut som ansvariga för miljöskador och hotande klimatkris.

Den lilla gruppen är västvärldens lantbrukare, som förser sina egna landsmän och – i mån av överskott – andra länders medborgare med mat. Den gruppen kan lätt angripas, särskilt som politiker under decennier levt i tron att mat aldrig kan bli en bristvara. Lantbrukarnas röst är svag och saknar plattformar. Höjer de protestfanan märks det inte, eftersom de stora medierna inte rapporterar. De stora protesterna runt om i Europa mot orimliga villkor tigs ihjäl, enligt mönster som vi sett förr.

I Sverige tog visserligen riksdagen i våras bort beteckningen ”miljöskadlig verksamhet” vad gäller svenskt jordbruk, efter många års motstånd från vänstern och liberalerna. Men någon lindring av Europas hårdaste villkor för lantbrukare verkar inte vara aktuellt. Följden är minskad produktion och stora arealer åkermark i träda.

Det kan finnas skäl att ifrågasätta det storskaliga jordbruket som är beroende av stora mängder insatsmedel och därmed är ytterst sårbart. Men detta har skapats med politiska styrmedel. Vill man gå en annan väg måste denna utstakas på ett långsiktigt och hållbart sätt, som inte sätter livsmedelsförsörjningen på spel.

Den stora gruppen som ska bära miljöansvaret är de miljoner människor som äter maten och som därtill förbrukar energi i form av uppvärmning och drivmedel. Häromåret infördes en skatt på plastpåsar, riktad huvudsakligen till denna grupp. Nedskräpning av världshaven skulle de också ta ansvar för.

Mer rimligt hade det kanske varit att lägga miljöskatten på dem som producerar och marknadsför skadliga produkter.

Det finns aktörer som förbrukar stora mängder el, som ger ifrån sig stora mängder skadliga utsläpp och som tillverkar varor vars nyttighet kan ifrågasättas. Dessa grupper går fria från miljöanklagelser. Industrin är den stora energiförbrukaren, men det döljs genom tal om elbilar och plastpåsar.

Men den offentliga sektorn får inte diskuteras, den uppmärksammas aldrig för sin miljökostnad och miljöskuld. Vi hör heller aldrig några krav på byggindustrin att dra ner sin verksamhet eller några stimulansförslag till medborgarna att minska sin boendeyta och därmed bidra till mindre energiförbrukning. Många skulle kunna göra det utan problem.

Här finns en balansgång som politikerna vill undvika. Att säga att industrin och den offentliga sektorn bör minska sin elförbrukning skulle hota jobben och samhällets ekonomiska ryggrad, med arbetslöshet och tillbakagång som följd. Nu kommer med all sannolikhet medborgarna genom stigande priser och kostnader tvingas att ändra sitt beteende och sitt konsumtionsmönster, vilket innebär en del positiva miljöeffekter.

De tvingas ta ansvar, medan samhällsledningen undviker att ta det ansvar, för miljö och försörjning som de borde ha axlat.

Mer rimligt hade det kanske varit att lägga miljöskatten på dem som producerar och marknadsför skadliga produkter.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10