Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Ett land som Sverige behöver ha sina eliter!

Ledare · Publicerad 00:10, 15 jan 2022

Socialdemokraterna brukar hävda att de byggde det moderna Sverige. På ett antal områden ligger det förstås mycket i det påståendet. Under resan från fattig-Sverige till det rika välfärdslandet Sverige spelade Socialdemokraterna politiskt den dominerande rollen.

Lika sant är det att Socialdemokraterna måste bära ett stort ansvar för problemen som i dag underminerar samhällsbygget, som gängkriminaliteten, skuggsamhället, elkrisen och den ansträngda situationen inom vården. Alliansregeringen 2006–2014 har förvisso sin påtagliga del i flera av dessa problem, men skuggan faller ändå tyngre över de S-regeringar som haft makten under huvuddelen av 2000-talet och som lett landet de senaste åtta åren.

Ett ytterligare område där den socialdemokratiska politiken försvagat Sverige gäller högskola och universitet. I snabb takt har man valt att utöka den högre utbildningen så att det i Sverige i dag finns 17 universitet, 13 högskolor och fem konstnärliga högskolor. Antalet personer med minst tre års eftergymnasial utbildning har på tjugo år ökat från 16 procent till 28 procent, sett till hela befolkningen.

Motiven bakom detta är flera, allt från jämlikhetstankar om att alla ska beredas möjlighet till högre utbildning till regionalpolitiska överväganden, som att städer och regioner önskar den statushöjning som högskola och universitet ger. Men detta har skett utan en jämförbar ökning av resurser eller att utbildningskvalitén säkrats.

Resultatet ser vi i fallande ranking av de svenska universiteten i internationella undersökningar och i en stadig ström av larmrapporter inifrån universiteten om sjunkande kvalitetsnivå.

Ett land behöver sina eliter. Det är en självklarhet inom idrott och musik; där förstår alla att vi måste satsa på begåvningarna och matcha fram dem som har störst förutsättningar att lyckas. Men en liknande inställning borde gälla också inom högre utbildning och forskning.

Om Sverige också i framtiden ska vara en framstående kunskapsnation som finns med i forskningens framkant måste kvalitén – och därmed kraven – upprätthållas inom de högre utbildningarna. På sikt blir vi alla förlorare om devisen ”alla ska med” är den drivande principen vid universiteten.

Den som i dag besöker de amerikanska toppuniversiteten slås av det mycket stora antalet studenter med asiatisk bakgrund som blivit antagna. Det är inte en tillfällighet utan beror på den seriösa inställning till utbildning som finns i en del av de asiatiska kulturerna.

Det är en inställning vi behöver mer av i Sverige.

Med den snabba utbyggnaden av utbildningsväsendet har det ofta följt en statusmässig uppvärdering av det akademiska, i kontrast till det omvårdande arbetet och till det fysiska arbetet. Men det är ingen värdering som finns i den kristna tron. Det har snarare rötter i ett grekiskt tänkande med sin nedvärdering av den faktiska materiella och kroppsliga världen. 

Enligt kristen tro är Gud skapare av både kropp och intellekt, och hantverket värderas lika högt som tänkandet. Jesus, visdomen förkroppsligad, arbetade i kanske femton år med sina händer, som snickare. Paulus, som var en lysande teolog och tänkare – en av de främsta i sin samtid – försörjde sig med sina egna händer, som tältmakare.

Enligt kristen tro handlar det inte om olika status, utan om olika gåvor och olika kallelser. 

Det finns i dag ett behov av att uppvärdera kraven i den akademiska världen och samtidigt uppvärdera statusen för både det omvårdande arbetet och alla olika former av kroppsarbete och hantverk.

Enligt kristen tro är Gud skapare av både kropp och intellekt, och hantverket värderas lika högt som tänkandet.

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Förintelseöverlevaren Emerich Roth har dött

Dödsfall. De som utifrån egna erfarenheter kan berätta om Förintelsen blir allt färre. Nyligen avled judiske... onsdag 26/1 22:00

Senaste nytt

    Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

    Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
    Följ Världen idag i sociala medier