Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

En tysk modell prövas nu rörande kriminalitet bland barn i åldrarna 8–15 år. Foto: Helena Landstedt/TT

Ett försök att minska barnkriminalitet

Ledare · Publicerad 00:00, 20 jan 2023

I Göteborg, Linköping och Södertälje – alla med grovt kriminellt belastade invandrartäta stadsdelar – ska nu en tysk modell prövas för att förhindra att barn i åldrarna 8–15 år blir grovt kriminella. 

I det brottsförebyggande programmet ingår att polis och socialtjänst kartlägger vilka barn i de aktuella åldrarna som bedöms vara i riskzonen för att framöver hamna i grovt kriminella sammanhang. Myndigheterna kommer då att göra ett besök hos familjen.

Pilotprojektet är lovvärt och går i rätt riktning, men borde koppla in föräldrarna än mer.

Det finns åtskilliga studier som visar på att just låg- och mellanstadieåldrarna är helt avgörande i att forma en ung människas beteende, personlighet, rättskänsla och moraliska kvaliteter. 

Det har, i sin tur, naturligtvis att göra med hur småbarnsåren utvecklats, hur väl barnet fått knyta an till sina båda föräldrar samt uppfosttran. Det går heller inte att förringa närheten mellan barnet och modern ända från födseln och amningen.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00