Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

En tysk modell prövas nu rörande kriminalitet bland barn i åldrarna 8–15 år. Foto: Helena Landstedt/TT

Ett försök att minska barnkriminalitet

Ledare · Publicerad 00:00, 20 jan 2023

I Göteborg, Linköping och Södertälje – alla med grovt kriminellt belastade invandrartäta stadsdelar – ska nu en tysk modell prövas för att förhindra att barn i åldrarna 8–15 år blir grovt kriminella. 

I det brottsförebyggande programmet ingår att polis och socialtjänst kartlägger vilka barn i de aktuella åldrarna som bedöms vara i riskzonen för att framöver hamna i grovt kriminella sammanhang. Myndigheterna kommer då att göra ett besök hos familjen.

Pilotprojektet är lovvärt och går i rätt riktning, men borde koppla in föräldrarna än mer.

Det finns åtskilliga studier som visar på att just låg- och mellanstadieåldrarna är helt avgörande i att forma en ung människas beteende, personlighet, rättskänsla och moraliska kvaliteter. 

Det har, i sin tur, naturligtvis att göra med hur småbarnsåren utvecklats, hur väl barnet fått knyta an till sina båda föräldrar samt uppfosttran. Det går heller inte att förringa närheten mellan barnet och modern ända från födseln och amningen.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00