Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Uppenbart är att KD, trots sin valförlust, lyckades få med flera hjärtefrågor i den strama budgeten. Hit hör bland annat en absolut nödvändig satsning på förlossningsvården och fler vårdplatser. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Ensamhet utmanas i statsbudget

Ledare · Publicerad 00:00, 9 nov 2022

Hävdvunnen västerländsk ekonomisk politik har sedan 1930-talets depression handlat om en expansiv statlig budgetpolitik vid lågkonjunkturer. Så ska hjulen fås igång igen och massarbetslöshet förhindras.

Vad regeringen Kristerssons första M-KD-L-SD-budget på tisdagen tvingas parera utöver en konjunkturnedgång är ett annat allvarligt ekonomiskt hot, nämligen växande inflation. Därför lämnas de expansiva ekonomiska planerna därhän, till förmån för en stramare finanspolitik. Landets galloperande pris- och kostnadsutveckling, inte minst på mat, får inte späs på ytterligare. 

Det är välavvägt i ett läge då ingen gynnas av att priserna fortsätter att skena och skulle förvärras än mer av kompensatoriska lönepåslag, ett direkt hot mot svensk industris konkurrenskraft.

Uppenbart är att KD, trots sin valförlust, lyckades få med flera hjärtefrågor i den strama budgeten. Hit hör bland annat en absolut nödvändig satsning på förlossningsvården och fler vårdplatser. Till detta kan exempelvis läggas ett helt nytt, mjukt inslag i svenska statsbudgetar: årliga gemenskapsinsatser för att motverka ofrivillig ensamhet.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10