Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Den allra bästa integrationen sker i levande hem, i bostadsområden som inte är tömda på föräldrar och barn under dagtid, på lekplatsen, där föräldrar och barn möts, knyter kontakt, hjälper varandra och blir vänner, skriver Carin Stenström. Foto: Unsplash

En sund familjepolitik ger styrka åt samhällsbygget

Ledare · Publicerad 00:20, 10 aug 2022

Det är tyst om familjen i valrörelsen. Samtliga riksdagspartier står i princip bakom uppfattningen att politikerna ska ha makten över familjerna, föräldrarna och barnen. Av valmanifesten att döma kommer greppet att hårdna och valfriheten att beskäras ytterligare.

Också de tre partier som tidigare betonat familjens betydelse – Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – har tonat ner sin familjepofil.

Men det finns starka skäl att fundera över om inte Sveriges familjepolitik nått vägs ände, om den rent av är orsaken till en lång rad problem som i dag tynger samhället och den svenska ekonomin. I den amerikanska valrörelsen inför kongressvalet i november driver en ung Arizonakandidat, Blake Masters, linjen att en familj måste kunna försörjas med en lön, det vill säga att samhället behöver en ”back-to-normal”-politik.

Frågan kommer att väckas också här. Den familjepolitik som skulle öka skatteintäkterna har visat sig bli en belastning för samhället. För att få systemet att fungera krävs ett omfattande bidragssystem – för föräldra­ledighet, för vård av sjukt barn, för försörjningsstöd till dem som inte klarar normen två heltidslöner, därtill en omfattande barnomsorg i form av förskola och fritidsverksamhet.

Att samhället har tvingats inrätta ett antal nya jobb för att klara kravet på heltidsförvärvsarbete åt alla kostar pengar, och leder till nya kostnader. Satsningen på utbildning, för att minska behovet av arbets­tillfällen, är också en stor kostnad.

Därtill krävs ökade samhälls­insatser för att ta hand om de föräldrar och barn som inte orkar leva i systemet, som blir fysiskt och psykiskt sjuka av orimliga krav.

De växande skol- och normproblemen som uppstår när föräldrar inte hinner med den uppfostran som tidigare var självklar, ger ytterligare stora kostnader, kanske de allvarligaste av alla, eftersom det handlar om skador som inte kan repareras och som kommer att fortplantas i kommande generationer.

Det finns partier som oroar sig för samhällsklimatet och en försämrad medmänsklighet, dock utan att förknippa detta med den politiska styrningen av familjerna. Tvärtom, de vill ha mer styrning, till exempel genom ökad politiskt ledd integration i bostadsområden och förskola/skola.

Men den allra bästa integra­tionen sker i levande hem, i bostadsområden som inte är tömda på föräldrar och barn under dagtid, på lekplatsen, där föräldrar och barn möts, knyter kontakt, hjälper varandra och blir vänner. Kontakt på kommando är dömt att misslyckas.

Det är kort sagt dags att ställa frågan: Vilken familjepolitik krävs för att vi ska få ett medmänskligt samhälle, där barn och vuxna mår bra, där integrationen fungerar naturligt, där barn får lära sig de mänskliga grunder som krävs för att skolan ska fungera?

Att det inte är dagens familjepolitik torde vara uppenbart för alla.

Den familjepolitik som skulle öka skatteintäkterna har visat sig bli en belastning för samhället.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Pingstledare ska inspireras, utrustas och utmanas

Konferens. Den årliga konferensen Pingst Ledare är till för alla som i pingstförsamlingar runt om i Sverige... lördag 24/9 18:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier