Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Sverige behöver ordning i sina statsfinanser, ordning på gator och torg, ordning i klassrummen och ordning i en eftersatt sjukvård, skriver ledaren och uppmanar Ulf Kristersson och hans nya regering att sträva efter rättfärdighet och sanning i sina beslut. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En klok ny regering bör hämta hjälp och förbönsstöd hos kyrkan

Ledare · Publicerad 00:10, 19 okt 2022

I den välkända bönen Fader vår lär Jesus oss be orden: ”Låt ditt rike komma” (Matt 6:10). I den kristna världsbilden finns det ett annat rike, ett osynligt rike, som genomsyrar den fysiska verklighet vi alla lever i.

I detta rike, Guds rike, råder andliga lagar där starka positiva krafter kan frigöras genom bön och goda handlingar. Paulus definierar detta andliga rike som ett Guds verk där ”rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande” råder (Rom 14:17).

Utmaningen är, enligt Bibelns omvärldsanalys, att det även finns ett annat ”mörkrets välde” där ondskans krafter råder. Gudsfrånvändhet, själviskhet, lögn och orättfärdighet är konsekvensen av denna mörka energi som liksom har till syfte att förstöra Guds skapelse och då framför allt skada människan som Guds avbild.

Striden blir som tydligast i människans sinnen – i de tankar och ideologier och trosuppfattningar – som djupast styr mänskligt tal och handlande. Paulus skriver målande om att Kristi kyrka har vapen att ”bryta ner fästen … [och] tankebyggnader” som alltså reser sig mot sanningen om Gud och hans syften med sin skapelse.

Denna strid mellan gott och ont rasar på alla fronter. Vi ser den manifesteras i orättfärdiga ekonomiska system som skapar fattigdom och utsugning av de svaga, i förvridna politiska ideologier som skapar orättvisor och förtryck, i förtryckande religiösa läror som binder människor i fruktan, i falska filosofiska system som leder till människoförgudning och så vidare.

Andra uppenbara konsekvenser av denna mörkrets verklighet är våld, mord, övergrepp, missbruk, stöld och allt annat som skadar människor. De flesta tänkande människor ser detta lidande, denna ondska, och strävar förtvivlat efter att finna fungerande vägar till en bättre värld. Man frågar sig hur vi ska få mer rättvisa, större ordning och en nation fylld av glada människor.

Den kristna kyrkans råd till Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson, och alla hans nya ministrar, är att i alla kommande beslut söka sanningen och att sträva efter de mest rättfärdiga besluten med stor omtanke om de svaga, att våga fatta tydliga och genomtänkta beslut som skapar den ordning och reda som ger frid. Sverige behöver ordning i sina statsfinanser, ordning på gator och torg, ordning i klassrummen och ordning i en eftersatt sjukvård.

Vidare bör vi kristna ta vår Mästares ord på större allvar och mer inse var den verkliga striden råder. Jesus sa: ”Så ska ni be” (Matt 6:6). Det är en andlig strid som pågår och i den striden är bönen det vapen Gud gett sitt folk för att få se Guds vilja ske, inte bara i himlen, utan även på jorden, i Sverige. En bön om att riket av rättfärdighet och frid ska komma mer över vår nation.

Bönen stärker de goda krafterna, de sunda och naturliga, och bekämpar de bakomliggande negativa makterna som föder förvridna och skadliga tankebyggnader. Paulus skriver: ”Vi kämpar inte mot kött och blod [läs: människor], utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna” (Ef 6:12).

Guds metod har alltid varit att bruka människor för sina syften. Nu är det upp till den kyrka som håller fast vid tron på Jesu ord att verkligen på allvar be för Sveriges nya regering. Oavsett partipolitisk uppfattning bör vi som kristna uthålligt och konkret be för vår statsminister och för varje enskild minister.

Tänk om våra ministrar de kommande fyra åren skulle se kyrkan som en resurs och regelbundet skicka ett antal konkreta utmaningar som måste lösas och begära andligt stöd för bästa möjliga beslut. För Gud är ingenting omöjligt.

Nu är det upp till den kyrka som håller fast vid tron på Jesu ord att verkligen på allvar be för Sveriges nya regering.

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00